Hopp til hovedinnhold

Banken

En utstilling om bankvesenet i Norge – om banken som arbeidsplass, kundene og bankenes samfunns­rolle. Den handler om tidsperioden fra den første norske privatbanken åpnet i 1822 og fram til 2009.

  • 1/1
    Banklokalet slik det så ut da utstillingen åpnet i 2009. I dag er figurene fjernet.

Utstillingen består av et rekonstruert bankinteriør fra Kristiania (Oslo) i 1897 og en tematisk del. Den tematiske delen legger vekt på bankvesenets kulturhistorie, sett fra både kundenes og bankenes ståsted. Kundenes besøk i banken og ekspederingen av dem står sentralt. Det samme gjør deres gleder og sorger. Bankens rolle som «samfunnsoppdrager» og temaer som sikkerhet, tillit og bankenes makt berøres også.

Den første norske forretningsbanken var Christiania Kreditkasse (senere Christiania Bank og Kreditkasse), grunnlagt i 1848. Mens innskudd kjennetegnet sparebankene i bysamfunnene langt inn på 1900-tallet, var utlån kjernen i forretningsbankens virksomhet. Næringslivet hadde behov for kreditt mot sikkerhet i varebeholdningen, mens blant vanlig folk var lån et fattigmann­stempel. Først da boligkooperativene begynte å bygge innskuddsleiligheter på 1920- og 30-tallet, ble det vanlig blant private å ta opp større lån.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1