Forstadshus fra Rødfyllgata 21

Vaterland, Oslo, 1700-1750
Bygningsnummer 217

 • Forstadshusvfra Vaterland (Foto/Photo)
  1/1
  Forstadshuset fra Rødfyllgata 21 i Vaterland Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Huset er tømret med utkraget loftsetasje. Ytterveggen er rappet med kalkmørtel for å se ut som murvegg. Den høye kjelleretasjen sikret tørr kjeller i et område med fuktig byggegrunn.

Ca. 1750 ble «Vaterlands Tverrgate», senere Rødfyllgata, tilholdssted for velstilte høkere. De bygde nye hus eller forbedret gamle, og gaten framsto i kontrast til trøstesløse omgivelser. Omkring 1900 ble gården kontorisert og fikk inngang med trapp direkte fra gaten. Samtidig ble de fleste vinduer og dører skiftet ut.

Gårdeier i 1875 var Anne Gornitzka, enke etter den polskættede snekkeren Carl Frederich Gornitzka, som kom til Christiania fra København omkring 1820.

Overført til museet 1956-57, gjenoppført 1995

I bygningen er det nå utstilling om norsk sparebankvirksomhet, med et ekspedisjonslokale slik det kunne se ut omkring 1900.

 • 217 Forstadshus fra Rødfyllgata 21 (Foto/Photo)
  1/2
 • 217 Forstadshus fra Rødfyllgata 21 (Foto/Photo)
  2/2