Gamlebyen

I Gamlebyen finner en bygninger fra Christiania – Oslo – og fra byens forsteder, Vaterland og Grønland, Hammersborg og Enerhaugen. Her er også et hus fra Brevik og et fra Kragerø.

    Gamlebyen på Norsk Folkemuseums er utformet slik Christiania (nå Oslo) ble bygget etter bybrannen i 1624. Kong Christian IV besluttet at byen skulle ha brede gater i rette kvartaler og hus av mur.

Det eldste huset i Gamlebyen ...

er bindigsverksbygningen fra Tollbugata 14 i Oslo (egentlig Vaterstrædet i Christiania). Bygningen ble påbegynt på slutten av 1600-tallet og videre utbygd tidlig på 1700-tallet. «Gamlebyen» inneholder bl.a. også «Colletgården» fra Kirkegata 15 og den såkalte «Generalitetsgården» fra Dronningensgate 15. Det er flere forstadstadshus i «Gamlebyen», deriblant to hus fra tidlig 1800-tall fra Hammersborg og fem små hus fra Enerhaugen fra midten av 1800-tallet.

Bygninger fra Oslo

Bygninger fra andre byer