Gamlebyen

I Gamlebyen finner en bygninger fra Christiania – Oslo – og fra byens forsteder, Vaterland og Grønland, Hammersborg og Enerhaugen. Her er også et hus fra Brevik og et fra Kragerø.

    Gamlebyen på Norsk Folkemuseums er utformet slik Christiania (nå Oslo) ble bygget etter bybrannen i 1624. Kong Christian IV besluttet at byen skulle ha brede gater i rette kvartaler og hus av mur.

Bygninger fra Oslo

Bygninger fra andre byer

Det eldste huset i Gamlebyen ...

er bindigsverksbygningen fra Tollbugata 14 i Oslo (egentlig Vaterstrædet i Christiania). Bygningen ble påbegynt på slutten av 1600-tallet og videre utbygd tidlig på 1700-tallet. «Gamlebyen» inneholder også bl.a. Collett- og Cappelengården  Det er flere forstadstadshus i «Gamlebyen» deriblant to hus fra tidlig 1800-tall fra Hammersborg, mens de  fem små husene fra Enerhaugen er fra midten av 1800-tallet.