Hopp til hovedinnhold

Bygård fra Dronningens gate 15

Christiania (Oslo), 1714
Bygningsnummer 213

 • Dronningensgate 15
  1/1
  Byhus fra Dronningensgate 15 Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Gården er en delvis kopi av Dronningens gate 15, gjenreist på Norsk Folkemuseum. Fasadene er i hovedtrekk som de opprinnelige, men inne i bygningen er bare trapperommet og hjørnerommene i begge etasjer bevart.

Norsk Sjøfartsmuseum, som fra 1915 hadde holdt til i «Ridehuset», flyttet inn i  bygningen i 1929 og hadde utstillinger her fram til 1960  og disponerte lokalene fram til 1972.

I dag holder Norsk Farmasihistorisk Museum til i bygningen.

Fasaden med gule og røde striper var høyeste mote i Christiania i første del av 1700-tallet, og hadde bakgrunn i datidens murteknikk. Moten fikk slik oppslutning at man også malte slike striper på mur bygd av ensfarget tegl. Ankerjernene på fasaden – AO 1714 TESGMMD – viser initialene til byggherren Tøger Eriksen Grøn og hans hustru Margrethe Mogensdatter. Slike ankerjern skulle holde bjelkene i husets etasjeskiller festet til veggen, samtidig som de kunne utnyttes dekorativt til å fortelle når huset ble bygd og hvem eieren var. 

I 1737 ble Dronningens gate 15 kjøpt av general Hans Jacob Arnold. Den elegante barokktrappen i trapperommet, samt panel, dører og himlinger i hjørnerommene, er fra hans tid. Himlingene har stukkarbeider med allegoriske framstillinger, antakelig laget i 1752 av Ole Trulsen Svartz. I 1760 ble gården embetsbolig for kommanderende general og kontor for Generalitetskollegiet. Gården gikk derfor under navnet «Generalitetsgården». 

Fra 1974 har Norsk Farmasihistorisk Museum holdt til i gården, som aldri har rommet et apotek i drift, men likevel er representativ for en bygningstype der det kunne ha ligget et byapotek fra 1700- og 1800-tallet. I tilknytning til gården ligger en medisinsk urtehage.

 • 1/2
  213 Bygård fra Dronningens gate 15
 • 2/2
  213 Bygård fra Dronningens gate 15