Hopp til hovedinnhold

Kairo Tobakk og Frukt

I Kanten 3B fra Hammersborg er det innredet en liten frukt- og tobakksforretning fra 1958. Ved siden av butikken er utstillingen «En tobakkshistorie» som tar for seg produksjon og konsum av tobakk, og konsekvensen av tobakkbruk.

  • Tobakksforretning
    1/1
    Kairo Frukt og Tobakk, 1959. I Kanten 3B fra Hammersborg Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Alle Osloboere med noen år på baken husker godt disse små forretningene som fantes i hver eneste gatestump i byen. 

På 1950-tallet da tobakk ble ansett som ufarlig og som en «naturlig» del av hverdagen – i det minste for menn – fantes det kanskje opp i mot tusen av slike forretninger i Oslo! De kunne ha nøkterne navn som «Eli Tobakk og frukt» og «Enerhaugen Frukt og Tobakk», eller fantasifulle navn som «Kairo Tobakk og Frukt», «Grandiosa» og«Fruktgrotten». Dette var ikke spesialbutikker, men det vi i dag ville kalle «kiosker», og de var ofte enmannsforetak. 

I Adressebok for Oslo fra 1955 er det fem sider med opplisting av slike små butikker som solgte sigaretter, sigarer, rulletobakk, samt frukt, sjokolade, aviser og ukeblader.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1