Enerhaugen

Enerhaugen var en av Christianias – senere Oslos – østligste forsteder og vokste fram etter 1814.

  • Klesvask ute ved vannposten foran Johannes gate 12/14 i 1959.
    1/1
    Klesvask ute ved vannposten foran Johannes gate 12/14 i 1959. Bergliot Sinding / Norsk Folkemuseum

På 1700-tallet var det noen usle husmannsplasser på haugen, som hørte under Oslo Ladegård. I 1801 var det i følge folketellingen bare noen få fattige familier der – 22 personer. Etter at trelasthandler Jørgen Young i 1815 kjøpte haugen, begynte utparselleringen, og i 1833 var befolkningen kommet opp i 850 personer.