Enerhaugen og Hammersborg

To forsteder til Christianias (Oslo), henholdsvis øst og nord for byen.

 • Forstadshus fra Enerhaugen og Hammersborg
  1/1
  Fliseberget 2 fra Enerhaugen og Kanten 1 fra Hammersborg. Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum

Enerhaugen

Enerhaugen var en av Christianias – senere Oslos – østligste forsteder som vokste fram etter 1814. På 1700-tallet var det noen usle husmannsplasser på haugen, som hørte under Oslo Ladegård. I 1801 var det i følge folketellingen bare noen få fattige familier der – 22 personer. Etter at trelasthandler Jørgen Young i 1815 kjøpte haugen, begynte utparselleringen, og i 1833 var befolkningen kommet opp i 850 personer.

Husene fra Enerhaugen

Hammersborg

 • Hammersborg torg NF.01128-010
  Hammersborg torg. O. Væring / Norsk Folkemuseum

Hammersborg har navn etter Jens Christophersen Hammer, som eide en løkke der tidlig på 1700-tallet. Den eldste kjente bygningen på stedet varChrist Kirke fra 1626. Christ kirkegård ble anlagt i 1654. Omkring 1740 ble flere hus flyttet til Hammersborg fra Hovedtangen ved Akershus festning.

Hammersborg ligger høit og frit bag Trefoldighedskirken, som egentlig ogsaa Iigger paa Hammersborg. Smaa træ-, sten- og bindingsverkshuse hænger paa Hammersborg udover bergvæggen, her og der stikker en fireetages gaard frem. Der er trange mørke smug med smuthul ind til de smaa gaardsrum. Bakenforliggende staanges dette kvartal af Sorgenfri sygehus og Krist kirkegaardens grønne stakit..

Gader og bebyggelse paa Hammersborg er uden orden. Der findes gadenavne som Hospitalsgaten, Øvre og Nedre Hammersborggate, Bjerggaten, Hammersborgkanten, Grengangen, Kirkegaardsgangen og Torvet, foruden smug paa et par meters bredde, steile trappegange og styrtninger, skrænter og bitte smaa aabne pladse. En liden underlig byverden for sig selv. Det ene hus kravlende opad det andet, klemmende sig ind i siden af naboen, et sammenslynget væv af smaaverandaer. brudte hustage, svalgange og smaa udbyg.

Amund Helland: Beskrivelse over Kristiania 1917

 • Anders Svarstad: Hammersborg, 1912
  1/1
  Anders Svarstad: Hammersborg, 1912 Rune Aakvik / Oslo Museum

Husene fra Hammersborg