Hopp til hovedinnhold

Forstadshus fra Johannesgate 12 og 14

Enerhaugen, Oslo, ca. 1840
Bygningsnummer 203 og 204

Johannes gate 12

Huset hadde opprinnelig to rom og kjøkken. Siden ble ett rom bygget vinkelrett på, og et vindfang føyet til for å binde rommene sammen. (Vindfanget er nå fjernet.)

I 1902 ble de tre rommene leid ut som tre separate leiligheter, med felles kjøkken til i alt sju personer.

Hvorvidt den 54 år gamle løsarbeideren Nils Pedersen delte bolig med den ugifte Anna Larsen, 46 år og «håndarbeiderske», eller om en av dem bodde «inne» hos noen av de andre beboerne, vites ikke. Allerede i 1891 bodde enken Anne Simensen og hennes ugifte sønn Gustav i ett av rommene. I 1902 bodde de der fremdeles, Anne 78 år og Gustav 45, han også da folketalt som ugift og løsarbeider. I det tredje rommet bodde bryggearbeideren Hans Hansen, 65 år, sammen med hustruen Maren Hansen, 71 år, og deres ugifte sønn Harald, 38 år og korkeskjærer.

Overført til museet 1959-60, gjenoppført 1960-69, nyinnredet 2011

Johannes gate 14

Huset delte bakgård med Johannes gate 12. Det bestod av ett rom og kjøkken og et loft hvor det var innredet kvistrom. Trangboddheten har vært tydelig. I 1891 bodde den svenskfødte snekkersvennen Johannes Eriksen, 44 år, i huset sammen med hustru Allette, 43 år og innflyttet fra Hobøl. De hadde sju hjemmeværende barn, fra ett til 14 år. 

1908 bodde tomtearbeider Martinius Klausen, 54 år, i huset sammen med sin hustru Lovise, også 54 år, og deres tre ugifte sønner – henholdsvis 14, 16 og 21 år gamle. Innredningen av huset viser ikke hjemmene til personene over, men er møblert for å gi et bilde av boligsituasjonen på Enerhaugen i 1910. 

Overført til museet 1959-60, gjenoppført 1960-69, nyinnredet 2011.