Collettgården

Bygård fra Kirkegata 15, Christiania (Oslo) 1600-/1700-tallet
Bygningsnummer 216

  • Collettgården, Kirkegata 15
    1/1
    Collettgården fra Kirkegata 15 i Oslo. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Fra 1703-1828 tilhørte gården kjøpmannsfamilien Collett, som drev byens største forretning innen trelasteksport, samtidig som gården var en av byens fornemste boliger og et sentrum i byens selskapsliv. Fra 1843 var gården eid av familien Cappelen, som drev bokhandel og senere musikkforretning her fram til gården ble revet.

Under 1. verdenskrig ble Kirkegata 15 kjøpt av Andresens bank for rivning.
I årene omkring 1920 ble det fremmet forslag om å flytte bygningen til Christiania torv for å bli tatt i bruk som bymuseum. Dette ble ikke noe av og bygningen ble i 1923 kjøpt tilbake av Cappelens forlag som inntil videre fortsatte sin virksomhet her. I 1925 ble gården, på riksantikvarens anbefaling fredet, men allerede i 1936 ble den besluttet revet, noe som ble gjennomført i 1938.  

På museet

Huset er stort sett en kopi med gjenbruk av detaljer i tre, og med gammel tegl i syn­lig murverk. Nordfløyen med karnapp er fra 1600-årene og vindfløyen bærer årstal­let da James Collett overtok gården. Fløyen mot Kirkegata er oppført i flere etapper på 1700-tallet. Gården ble sterkt skadet under Carl Xlls beleiring av Akershus, og annen etasje og taket måtte delvis fornyes.

Sin nåværende form, med symmetrisk fasade etter barokkens krav, fikk gården ca 1760. Gården består idag av fire fløyer rundt et gårdsrom. Tre av svalgangene er innelukket med vegger av utmurt bind­ingsverk. I annen etasje finnes en rekke klassisistiske interiører fra John Colletts tid - 1790-årene - deriblant den store salen på hjørnet. Den indre fløyen mot vest inneholdt soverom for tjenerskapet. Sørfløyen hadde bryggerhus i underetasjen og kjøkken i overetasjen. Gården hadde opprinnelig enda et gårdsrom, omgitt av uthusene for eiernes mangfoldige virksomheter.

  • Salen i Collettgården
    1/1
    Salen i Collettgården, ca. 1800. A. Bloch / A. Collett: Gamle Christiania Billeder. 1893.

Bygningen ble overført til museet 1938, og mer eller mindre ferdig gjenoppført 1984

I dag inneholder Collettgården foredragssal, møterom og representasjonslokaler.