Collett- og Cappelengården

Bygård fra Kirkegata 15, Christiania (Oslo) 1600-/1700-tallet
Bygningsnummer 216

  • Collett- og Cappelengården, Kirkegata 15
    1/1
    Collett- og Cappelengården, Kirkegata 15 Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Sin nåværende form, med symmetrisk fasade etter barokkens krav, fikk gården ca 1760. Gården består idag av fire fløyer rundt et gårdsrom. Tre av svalgangene er innelukket med vegger av utmurt bind­ingsverk. I annen etasje finnes en rekke klassisistiske interiører fra John Colletts tid - 1790-årene - deriblant den store salen på hjørnet. Den indre fløyen mot vest inneholdt soverom for tjenerskapet. Sørfløyen hadde bryggerhus i underetasjen og kjøkken i overetasjen. Gården hadde opprinnelig enda et gårdsrom, omgitt av uthusene for eiernes mangfoldige virksomheter.

Overført til museet 1938, gjenoppført 1993

Huset er stort sett en kopi med gjenbruk av detaljer i tre, og med gammel tegl i syn­lig murverk. Nordfløyen med karnapp er fra 1600-årene og vindfløyen bærer årstal­let da James Collett overtok gården. Fløyen mot Kirkegata er oppført i flere etapper på 1700-tallet. Gården ble sterkt skadet under Carl Xlls beleiring av Akershus, og annen etasje og taket måtte delvis fornyes.