Hopp til hovedinnhold

Chrystiegården

Bygård fra Brevik 1761
Bygningsnummer 227

 • Bygård fra Brevik
  1/1
  Chrystiegården fra Brevik Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum
Gården ble bygd etter at en brann hadde lagt store deler av Brevik i aske. Dens mange hus; hovedbygning, drengestue, bryggerhus, vedskur med stor kjeller og uthus med stall, fjøs, løe og låve, lå ordnet rundt et firkantet gårdsrom. Det opprinnelig rødmalte, stående panelet er fortsatt bevart mot bakgården. Panel og fargesetting på hovedfasaden er fra en ombyggning i begynnelsen av 1800-årene.
 • 1/3
 • 2/3
 • 3/3
  227 Chrystiegården Bygård fra Brevik
 • 1/1
  Havna i Brevik med Chrystiegården til høyre i bildet. Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum
 • Nationen 18. mai 1971.

Hovedhuset har 9 rom og kjøkken. I annen etasje er det en stor sal og to mindre rom. Møbleringen er foretatt med bakgrunn i skifte- og auksjonsprotokoller fra gården fra slutten av 1700-årene. Fasaden vendte mot Breviks Storgate. På den andre siden av gaten lå tilhørende brygge, stor sjøbu og lastehus. I tilknytning til gården var det anlagt en urtehage.

Bygningens spesielle eksteriør med to framspringende fløyer i første etasje har antagelig sitt forbilde i hovedbygningen på Borgestad herregård ved Porsgrunn fra 1690-årene, som igjen er påvirket av grev Ulrik Fredrik Gyldenløves herregård i Larvik fra 1677. Samtiden omtalte dette som «italiensk stil». Brødrene Hans og Jørgen Chrystie oppførte hvert sitt hus i denne stilen i Brevik.

Overført til museet 1916, gjenoppført 1946-1971