Chrystiegården

Bygård fra Brevik 1761
Bygningsnummer 227

Gården ble bygd etter at en brann hadde lagt store deler av Brevik i aske. Dens mange hus; hovedbygning, drengestue, bryggerhus, vedskur med stor kjeller og uthus med stall, fjøs, løe og låve, lå ordnet rundt et firkantet gårdsrom. Det opprinnelig rødmalte, stående panelet er fortsatt bevart mot bakgården. Panel og fargesetting på hovedfasaden er fra en ombyggning i begynnelsen av 1800-årene.
  • Bygård fra Brevik
    1/1
    Chrystiegården fra Brevik Anne-Lise Reinsfelt

Hovedhuset har 9 rom og kjøkken. I annen etasje er det en stor sal og to mindre rom. Møbleringen er foretatt med bakgrunn i skifte- og auksjonsprotokoller fra gården fra slutten av 1700-årene. Fasaden vendte mot Breviks Storgate. På den andre siden av gaten lå tilhørende brygge, stor sjøbu og lastehus. I tilknytning til gården var det anlagt en urtehage.

Overført til museet 1916, gjenoppført1946-1971