Bygård fra Tollbugata 14

Christiania (Oslo), 1600 og 1700 årene
Bygningsnummer 221

  • Tollbugata14
    1/1
    Tollbugata 14 gjenreist på Norsk Folkemuseum.

Fra slutten av 1600‑tallet eide bokbinderen Frederik Jacobsen Brun gården. I hans tid, fram til 1741, ble den ombygd og påbygd i flere omganger, og omfattet til slutt fire sider rundt et gårdsrom med åpne svalganger på to av sidene. Hovedhuset og overetasjen i høyre sidefløy ble brukt til bolig. I første etasje av høyre sidefløy lå bokbinderverkstedet.

Mellom stuen og portrommet lå kjøkkenet, der den store peisen opptok mye av plassen. Over stue og kjøkken lå festsalen. I bakgården var uthus, med fjøs og stall i første etasje og fôrloft over. I 1787 ble det holdt to hester og tre kyr her. For den daglige forsyning var borgerne avhengige av landbruket på løkkene i bymarka.

Overført til museet 1915, gjenoppført 1918