OBOS-gården Wessels gate 15

Murgården Wessels gate 15 viser boskikk og hjemidealer i Oslo 1865-1999. Gården inneholder åtte hjem, tre utstillinger og et vinmonopol.
Bygningsnummer 234

OBOS-gården – Wessels gate 15

  • «OBOS-gården -  Wessels gate 15» gjenoppført på Norsk Folkemuseum. (Foto/Photo)
    «OBOS-gården - Wessels gate 15» gjenoppført på Norsk Folkemuseum. Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum

er «en historiebok i tre etasjer» som viser hvordan folk i Kristiania/Oslo har innredet hjemmene sine gjennom mer enn 100 år.

Leiegården fra Wessels gate 15 ble revet i mars 1999 og ble i det ytre gjenoppført på Norsk Folkemuseum i 2000-2001. I 2001 var også den første leiligheten, «Gunda Eriksens hjem – 1950», samt Vinmonopolutsalget fra Holmestrand, ferdig innredet i gården.

Den øvrige innredningen i 1. og 2.etasje, inkludert utstillingen «Bo i byen», var ferdig til OBOS' 75-årsjubileum 19. august 2004. Siste byggetrinn ble påbegynt i 2005 og omfatter tre leiligheter i 3. etasje, kjeller med teknologiutstilling og bryggerhus, bakgård med utedo, samt fortau rundt gården. Formålet med gården er å vise boskikk og hjemidealer i Oslo i gårdens levetid 1865-1999.

Prosjektledelse

  • Birte Sandvik og Morten Bing (Foto/Photo)
    Innredningen av OBOS-gården – Wessels gate 15 ble ledet av Birte Sandvik og Morten Bing. Her fotografert ved lanseringen av boka «En historiebok i tre etasjer». Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum