Les mer om OBOS-gården Wessels gate 15

Planen for innredning av gården

var utarbeidet høsten 2000 (oG revidert våren 2001) og la grunnlag for arbeidet som påbegynte våren 2001. Som en vil se ble de grunnleggende tanker i planen langt på vei fulgt, selv om det ble foretatt endringer underveis og arbeidene ikke gikk fullt så raskt som en optemstisk hadde håpet.