Forstadshus fra Vognmannsgata 9

Vaterland, 1700- 1800
Bygningsnummer 223

Huset er oppført i utmurt bindingsverk, men utvendig forblendet for å se ut som et murhus. Mansardtaket røper husets alder. Huset, som har vært ombygd og forandret mange ganger, har for det meste vært brukt til verksteder eller butikker – de siste årene før riving var det lærhandel her.

  • Kolonialen
    1/1
    Kolonialforretningen på Norsk Folkemuseum Anne-Lise Reinsfelt

Kolonialforretning

På museet inneholder huset interiøret fra Sandens kolonialforretning i Pilestredet 55 i Oslo fra ca. 1930  

De første kolonialbutikkene kom ca. 1860 og erstattet krambodene. I motsetning til krambodene, som hadde varene i kjelleren, i et kammers eller en bod, var en butikk et lokale i første etasje med vindu. Varene ble synlige for kundene og rommet var utstyrt med disk som et skille mellom ekspeditør og kunde. Betegnelsen kolonialvarebutikk henspiller på at vareutvalget var dominert av importerte varer (fra koloniene).De viktigste varene var kaffe, te, sukker, sirup, mel, gryn, tobakk, vin og andre importerte matvarer, samt øl, mineralvann og hermetikk. Andre matvarer ble solgt i spesialbutikker som fiskehandel, kjøttforretning eller melkebutikk.