Forstadshus fra Vognmannsgata 9

Vaterland, 1700- 1800
Bygningsnummer 223

 • Kolonialforretningen på Norsk Folkemuseum, fotografert 1987. (Foto/Photo)
  1/1
  Kolonialforretningen på Norsk Folkemuseum innredet i bygningen fra Vognmannsgata 9. Bjørg Disington / Norsk Folkemuseum

Et gammelt hus fra Vaterland

 • Vognmannsgata (Foto/Photo)
  Vognmannsgta 9 i 1932. Ruth Raabe / Oslo Museum

Huset er oppført i utmurt bindingsverk, men utvendig forblendet for å se ut som et murhus. Mansardtaket røper husets alder. 

Huset, som har vært ombygd og forandret mange ganger, har for det meste vært brukt til verksteder eller butikker – de siste årene før riving var det lærhandel her.

Bygningen ble overført til museet og gjenoppført i 1961. Innredet som kolonialforretning 1970-72.

 • Hjørnet av Vognmannsgata og Persgangen (Foto/Photo)
  1/1
  Hjørnet av Vognmannsgata og Persgangen, 1958. Erik Næss / Oslo Byarkiv
 • Vognmannsgata9 (Foto/Photo)
  1/1
  Faksimile. Arbeiderbladet 6. januar 1961
 • 223 Forstadshus fra Vognmannsgata 9 (Foto/Photo)
  1/2
  223 Forstadshus fra Vognmannsgata 9
 • 223 Forstadshus fra Vognmannsgata 9 (Foto/Photo)
  2/2
  223 Forstadshus fra Vognmannsgata 9