Hopp til hovedinnhold

Enebakkveien 16

I 1875 bodde det i alt 29 mennesker i dette huset fra Vålerenga. I tillegg var det forsamlingslokale i annen etasje i bygningen.

  • 1/1
    Sagveien 10 til venstre, Enebakkveien 16 til høyre. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum
  • Enebakkveien 16 før riving. Norsk Folkemuseum

Huset er i det ytre en enkel bygning  i sveitserstil. Bak fasadepanelet er det tømmervegger fra 1700‑tallet. Huset er muligens flyttet til Vålerenga av en innflytter fra Romerike. Slik flytting av hus kjenner man flere eksempler på. Ved oppsettingen på Vålerenga fikk huset svalgang med trapp mot bakgården.

I 1875 bodde det i alt 29 mennesker i huset: Slakteren Hans Henrik Henriksen hadde kone og sju barn, samt svigermor, tjenestejente og et par slaktersvenner. Else Marie Larsen hadde butikk. I husholdet var også en butikkjomfru og en tjenestegutt. Hans Larsen var arbeider. Han hadde kone og to barn – datteren arbeidet i butikk – og en losjerende. Ellen Karine Hansen hadde to voksne sønner og en datter på 13 år. Arbeideren Andreas Olsen hadde kone og to barn – datteren som var 19 år, arbeidet som «syjomfru». Også 25 år senere bodde det fem familier i huset.

I tillegg til å være bolig for mange mennesker, var det forsamlingslokale i annen etasje i bygningen. På 1870-tallet skal Østre Aker Arbeidersamfund hatt tilhold der, omkring 1900 Vaalerengen Totalafholdsforening (stiftet 1888) og fra 1912 Ebenezer Baptistmenighet. Huset er dermed et godt eksempel på hvordan de samme lokalene over tid har blitt brukt av ulike foreninger og bevegelser. 

Sagveien 10 fra Sagene

På museet er Enebakkveien 16 sammenbygget med an kopi av fasaden på Sagveien 10 på Sagene. Bygningen inneholder kontorer og museets snekkerverksted.

Enebakkveien 16

  • Fra: Vålerenga, Oslo
  • Bygget: Ca. 1870
  • Oppført på museet: 1985
  • Bygningsnummer: 220
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1