Hopp til hovedinnhold

Ventehall fra Pipervika

Kristiania 1891
Bygningsnummer 242

 • Ventehall fra Piperviken
  1/1
  Ventehall fra Piperviken, Oslo Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Paviljongen ble oppført som ventehall for fergepassasjerer som skulle reise med fjordbåtene i indre Oslofjord. Ventehallen lå i Pipervika, ved foten av Akershus festning.

Bygningen er i dragestil og ble oppført i 1891. Den er tegnet av arkitekt Holm Hansen Munthe (1848-1898). Munthe ble en av tidens ledende representanter for dragestilen. Han tegnet for eksempel Hasselbakken på St. Hanshaugen (1890-91) og Frognerseteren restaurant (1891). Det første arbeid i dragestil fra Munthes hånd er imidlertid Saugbrugsforeningens portal fra 1883. Portalen ble flyttet til Bygdø kongsgård samme år, hvoretter den fungerte som inngangsparti til kong Oscar IIs Bygningssamling. (se NF.186)

Havnevesenet var byggherre og eier av ventehallen. Den ble utleiet til forpaktere som sørget for at det i tillegg til venterom også kunne tilbys servering til glede for passasjerene. På 1920-tallet ble serveringstilbudet utkonkurrert og bygningen ble av konkurrentene også betegnet som utdatert. Ventehallen ble demontert og solgt på auksjon i 1928. Norsk Folkemuseum fikk noen år senere tilbud om bygningen. Kjøpet lot seg realisere da museets direktør Hans Aall sørget for eksternt økonomisk bidrag. Han hadde kontakt med Munthes familie, som bidro med tilskudd slik at bygningen ble gjenoppført på Norsk Folkemuseum i 1932. På museet står den som en representant for dragestilen og arkitekt Munthes produksjon. 

Ventehallen ble plassert på museets festplass og ble dermed midtpunkt ved arrangementer og begivenheter som feires på festplassen. Bygningen brukes også som kafé under spesielle publikumsarrangement som for eksempel julemarked, så den opprinnelige funksjonen er fortsatt noe i bruk.

Overført til museet 1931, gjenoppført 1932

 • 1/1
  Ventehallen under Kontraskjæret fotografert i 1896. Ukjent fotograf / Oslo Museum
 • 1/2
  242 Ventehall fra Pipervika
 • 2/2
  242 Ventehall fra Pipervika