Hopp til hovedinnhold

Dueslag fra Valle gård

St. Hanshaugen, Oslo.
Ca. l850-1900
Bygningnummer 244

  • Dueslaget fra Valle gård. Norsk Folkemuseum

Dueslaget er åttekantet med to innflygningsglugger på motstående sider og med blinde glugger på de øvrige. Det sto i hagen til Valle gård på St. Hans-haugen. Gården ble revet rundt 1960.

Gjenoppført 2006-2007.

  • 1/1
    Tunet på Valle gård med dueslaget, ca. 1950. Oslo Museum