Gårdsarbeid

Det førindustrielle landbruket var basert på hesten og menneskets muskelkraft og omfattet en rekke ulike redskap, fra klave, høvre og bogtre til møkkagreip, så og sauesaks.

Arbeid og redskap i bondesamfunnet

I sauefjøset og stallen i Telemarkstunet, og i fjøset og løa i Hallingsdalstunet vises redskap brukt i jordbruk og husdyrhold. 

I Friluftsmuseet har det i alle år vært innredede stuer som viser hvordan folk bodde ulike steder i Norge. Men gården var også en driftsenhet i tillegg til en boenhet. Nå vil redskapene - som var en naturlig del av dagliglivet da, men som mange ikke kjenner til lenger i dag - bli satt i sine respektive bygninger. Hvordan ble redskapene og bygningen brukt, og ikke minst hva heter de?

  • Fra utstilling "Gårdsarbeid" (Foto/Photo)
    1/1
    Fra utstilling "Gårdsarbeid" Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum