Hopp til hovedinnhold

Gårdsarbeid

Det førindustrielle landbruket var basert på hesten og menneskets muskelkraft og omfattet en rekke ulike redskap, fra klave, høvre og bogtre til møkkagreip, så og sauesaks.

  • Fra utstilling "Gårdsarbeid"
    1/1
    Fra utstilling "Gårdsarbeid" Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum

I sauefjøset og stallen i Telemarkstunet, og i fjøset og løa i Hallingdalstunet vises redskap brukt i jordbruk og husdyrhold. Hvordan ble redskapene og bygningen brukt, og ikke minst hva heter de?

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1