Hovedbygning fra Karterud

Vinger, Hedmark, 1700-tallet
Bygningsnummer 166

 • Karterud
  1/1
  Hovedbygning fra Karterud Anne-Lise Reinsfelt

Denne hustypen var utbredt på flatbygdene på Østlandet, og var et storgårdsfenomen, inspirert av herregårder og embetsgårder. Huset hadde opprinnelig én etasje, men ble ombygd midt på 1700-tallet. 

Huset er tømret, men panelt både innvendig og utvendig. I første etasje er det inngang til kjøkken midt på langveggen, og til stuer på høyre og venstre side. Alle rommene har peis, og kjøkkenet har i tillegg bakerovn. Stua til høyre har malt veggdekor som etterligner tapet. Andre etasje har samme planløsning som første etasje. Karterud var en velstående gård med store skogeiendommer. Men i 1730- årene fikk eieren Ole Hansen alvorlige gjeldsproblemer. Den største kreditoren var handelshuset Collett og Leuch i Christiania. Det endte med at Ole Hansen måtte selge Karterud til justisråd Paul Vogt, som igjen leide ut gården til Ole Hansens to eldste sønner.

>Overført til museet 1942, gjenoppført 1944.
 • 166 Hovedbygning fra Karterud
  1/2
  166 Hovedbygning fra Karterud
 • 166 Hovedbygning fra Karterud
  2/2
  166 Hovedbygning fra Karterud