Hopp til hovedinnhold

Kong Oscar IIs Samling

Kong Oscar IIs Samling regnes som verdens første friluftsmuseum. Den ble stiftet i 1881, anlagt på Bygdø Kongsgård og åpnet for publikum i 1882.

Samlingene ble finansiert av kong Oscar II av Norge og Sverige. Målet var å vise at kongen interesserte seg varmt for Norge og derved styrke båndene mellom monarken og nasjonen. I 1907 ble Oscar IIs samlinger innlemmet i Norsk Folkemuseum.

Setabu fra Støylsemne (Hylestad, Valle i Setesdal, ca. 1500-1600)

«Seterbu» var en bygningstype som folk i Setesdal brukte under opphold på «heii» om sommeren.

Bua tilsvarer de årestuene som folk flest bodde i i middelalderen. Stuer med et rom, åpen sval og inngang i gavlen var antagelig mer vanlig en treromshusene. Det var ofte slik at ellers avlagte bygningstyper ble holdt i hevd i enklere forhold, som til fjells. Inne i stua er det faste sengebenker på begge sider, og midt på gulvet er åren murt opp. Blant en rekke innskrifter i bua finnes årstallet 1600.

Oscar II portal

Kong Oscar IIs portal (Kristiania,1883)

Portalen ble oppført til Den norske Industri- og Kunstutstilling i 1883. Hovedtyngden av utstillingen fikk plass på Tullinløkka, men en mindre avdeling ble anlagt i Slottsparken, hvor portalen tjente som inngang.

Portalen var samtidig paviljong og reklame for Sagbruksforeningen, som bygde den. Arkitekt var Holm Munthe (1848-1898), den fremste eksperten for dragestilen i Norge og mest kjent for de mange store hotellene og utfartsstedene han tegnet, deriblant Frognerseteren. Han har også tegnet ventehallen for dampskipspassasjerene i Pipervika.

Etter utstillingsperioden ble portalen gitt som gave til Kongen og satt opp som inngang til bygningssamlingen på Bygdøy. Den gikk av bruk i 1920-årene. I 1951 var den blitt så forfallen at den måtte rives. I 1994 ble portalen gjenreist på opprinnelig tomt.

Kart

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1