Soveloft fra Rolstad

Sør Fron, Gudbrandsdal, ca. 1300
Bygningsnummer 184

  • Rolstad
    1/1
    Xylografi av loft fra Rolstad i «Bygninger fra Norges middelalder hvilke Hans Maj. Kong Oscar Den Anden har ladet flytte til Bygdø Kongsgaard»

Loftet er bygd av spinkelt tømmer i en egen lafteteknikk somkalles ”findalslaft”.Hergår hogget i overkant av stokken helt inn til kjernen, og det har ført til atmange laftehoder er sprukket. Denne svakheten lar oss studere den tekniskeutførelsen av laftet. Svaler av stavverk går rundt loftsetasjen på tre sider, ogender i en tre-hullers do på baksiden. Svalen, som har adkomst via en utvendigtrapp, får lys fra ”små” arkader med romanske buer. Slisser i veggene iloftskammeret viser at det kan ha vært minst seks soveplasser. Rommet fik lysgjennom en liten glugge i gavlveggen.