Hopp til hovedinnhold

Hallingdal

Hallingdal er et dalføre som med sine sidedalfører er omringet av fjell og åser, unntatt i sydøstlig retning hvor det er et åpnere østlandslandskap ved innsjøen Krøderen.

Hoveddalføret er om lag 200 km langt. Fra langt tilbake har det vært stor ferdsel gjennom dalen, siden en av hovedfartsårene mellom Østlandet og Vestlandet gikk her.

De viktigste næringene i Hallingdal var jordbruk og husdyrhold med stølsdrift. Jakt og fiske var viktige binæringer, og utover 1600-tallet fikk tømmerdrift stor økonomisk betydning.

  • Hallingdalstunet på Norsk Folkemuseum
    1/1
    Hallingdalstunet Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum

Hallingdalstunet

Hallingdalstunet er et firkanttun, og består hovedsakelig av bygninger fra Hol og Ål i øvre Hallingdal. To stuer fra Flå og Hemsedal og et loft fra Nes er satt opp litt i utkanten av tunet, og det samme gjelder et linstabbur som kommer fra nabodalen Sigdal.

Med kunstnerøyne

Hallingdal har rike sagn-, folkemusikk- og dansetradisjoner. To av husene i Hallingdalstunet på Norsk Folkemuseum har inspirert kunstnere.

  • 1/1
    Gulsvikstua fotografert på Norsk Folkemuseum i 1916. O. Væring / Norsk Folkemuseum