Hopp til hovedinnhold

Trøndelag 1959

Med åpent fjøs med husdyr, og bolighus som viser livet på gården i 1959, er dette et eksempel på 1950-tallets gårdsbruk i Trøndelag, med vekt på boskikk og produksjon.

  • Trøndelagstunet med stabburet fra Koa og Stiklestadlåna
    1/1
    Trøndelagstunet med stabburet fra Koa og Stiklestadlåna Stian Nybru / Norsk Folkemuseum

Året er 1959 og stedet er Verdal i Nord-Trøndelag. I den nærmere 200 år gamle trønderlåna bor «familien Haug»: mor, far og fire barn. Ekteparet overtok gården ti år tidligere og flyttet inn i hovedhuset, som de har tilpasset best mulig etter tidens krav. Mannen driver for det meste gården alene, ved hjelp av den 17 år gamle eldstesønnen og moderne maskiner. Kona og de yngre barna deltar også i en del av gårdsarbeidet, men i mindre grad enn det tidligere generasjoner hadde gjort. ​

Familien Haug er oppdiktet, men er representativ for landbruksbefolkningen i Norge og Trøndelag på 1950-tallet. Innredningen av låna er en konstruksjon. Den er ikke noen kopi av ett og samme virkelige hjem. Bruk av en rekke kilder har likevel gjort det mulig å gi et realistisk bilde

  • En gruppe ungdom tar opp poteter i Friluftsmuseet
    1/1
    Potetopptak Morten Brun / Norsk Folkemuseum

Museet ønsker å løfte frem dette spesielle tiåret som var en periode med store forandringer på mange områder, ett tiår med nye impulser og ny teknologi som medførte endringer i vaner og i arbeids- og driftsmetoder, i landbruket så vel som i hjemmet. I løpet av 1950-tallet utkonkurrerte traktoren hesten i gårdsarbeidet, kjøleskap og fryseboks ble et supplement til stabbur og matkjeller, og vaskemaskinen var på vei til å overta tungarbeidet med klesvasken. Dette 20. århundrets «hamskifte» gjøres tydelig gjennom formidlingen av gårdstunet.