Hopp til hovedinnhold

Bedehuset Bethlehem

Tusentalls nordmenn knytter sin åndelige identitet til bedehuset. Generasjoner av barn og unge har minner fra de utallige antall møter, basarkvelder og juletrefester som har vært arrangert i bygdas bedehus.

  • Bedehuset «Bethlehem»
    1/1
    Bedehuset «Bethlehem» fra Hinna på Jæren. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Daværende sogneprest i Stavanger, Lars Oftedal, tok initiativet til reisingen av bedehuset. Bakgrunnen for prosjektet lå i den sterke kristne vekkelsen som hadde foregått i distriktet i 1860- og 70-årene. Den forhenværende predikanten Oftedal så behovet for et forsamlingshus der sognebarna kunne utøve sin religion. Etter stor dugnadsinnsats fra sognets kvinner og menn ble bedehuset Bethlehem innvier 23. mars 1876.

Statuttene markerte at Bethlehem skulle være et kristelig forsamlingshus, men det var likevel ikke på noen måte en snever religiøs avgrensing bedehusstyret fastla som ramme for virksomheten. I 1913 ble det vigselt til kirkelige handlinger, og fungerte som kirke i perioden 1913-1967. 

Bedehuset Bethlehem

  • Fra: Hinna, Stavanger, Rogaland
  • Bygget: 1875
  • Oppført på museet: 1992
  • Bygningsnummer: 197
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1