Husmannsplassen

En husmann med jord leide et jordstykke av gårdeieren. Der bodde han og kunne drive litt jordbruk. Vilkårene ble avtalt skriftlig eller muntlig og leien betalt i penger eller med arbeid.

  • Husmannsplassen fra Trøndelag på Norsk Folkemuseum
    1/1
    Husmannsplassen fra Trøndelag på Norsk Folkemuseum Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum
Husmannsplassen - Norsk Folkemuseum

Bygningene på husmannsplassen var ofte de samme som på gården; stue, fjøs, løe og kanskje et stabbur. Men husmannen hadde skral økonomi og knapt med tid til utbedring og vedlikehold, så husene var ofte små og dårlige. Tunordningen kunne være den samme som på gårdene i distriktet. Mange steder bygd de stua sammen med uthusene, så det ble én lengde - låna. Da nyttet en plassen bedre på den lille jordlappen samtidig som en sparte på materialene.