Hopp til hovedinnhold

Østerdalen

Distriktet ligger øst i Hedmark, og omfatter bygdene langs Glommavassdraget. Nord for Elverum heter dalføret Østerdal, og sør for Elverum Glåmdal.

Østerdalen og Glåmdalen

Glomma har sitt utspring nord for Røros og munner ut ved Fredrikstad. Langs dalen gikk fra gammelt av en hovedferdselsåre mellom nord og sør i Norge. Området har vide daler og store skoger, og ved siden av jordbruk har skogbruk hatt stor betydning for distriktet. Langs Glomma ble tømmer fløtet fra skogene i distriktet ned til sagbrukene i Østfold.

  • Østardalstunet på Norsk Folkemuseum
    1/1
    Østerdalstunet med «Barfrøstus» i midten og «Sommerstua» til høyre. Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum

Østerdalstunet

Husene kommer både fra Østerdalen og Glåmdalen, men slik tunet framstår, gir det først og fremst et inntrykk av forhold nord for Elverum. Det er et totunsanlegg, med stallen som et skille mellom inntun og uttun.