Hopp til hovedinnhold

Sommerstue fra Kilde

Åmot, 1700-1750
Bygningsnummer 152

  • Sommerstue fra Kilde
    1/1
    Sommerstue fra Kilde Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

I Østerdalen hadde de fleste gårder to bolighus: en vinterstue og en sommerstue. Vinterstua var familiens hovedbolig, og ble brukt den største delen av året. Om sommeren flyttet man ut i sommerstua, mens vinterstua ble vasket og gjort klar til høsten.

Hvis man bygde en ny og større vinterstue, ble det gamle huset ofte tatt i bruk som sommerstue. Det er tilfelle med sommerstua fra Kilde. Fram til tidlig på 1800-tallet hadde dette huset funksjon som vinterstue.

Huset ble antagelig bygd i første halvdel av 1700-tallet, mens det barokkpregede møblementet er fra en modernisering gjort rundt 1770. På samme tid fikk huset påbygd et barfrø, men dette ble senere fjernet (se bygning 155).

Huset består av stue og to kover. Inngangen er fra et bislag. Stuerommet er stort, med panelte vegger og himling. Himlingen er dekorert med en takrosett av tre.

I 1770-årene var det Helge Hansen og Gunhild Tollefsdatter som eide gården Kilde. På peishella står initialene deres, og årstallet 1771. Helge Hansen drev med skogshandel og pengeutlån, og var en formuende mann. Interiøret han fikk laget til huset var nok både moteriktig og påkostet.

Overført til museet 1903, gjenoppført 1905


  • 1/1
    152 Sommerstue fra Kilde