Hopp til hovedinnhold

Sommerstue fra Kilde

I Østerdalen hadde de fleste gårder to bolighus: en vinterstue og en sommerstue. Vinterstua var familiens hovedbolig, og ble brukt den største delen av året. Om sommeren flyttet man ut i sommerstua, mens vinterstua ble vasket og gjort klar til høsten.

  • Sommerstue fra Kilde
    1/1
    Sommerstue fra Kilde Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Hvis man bygde en ny og større vinterstue, ble det gamle huset ofte tatt i bruk som sommerstue. Det er tilfelle med sommerstua fra Kilde. Fram til tidlig på 1800-tallet hadde dette huset funksjon som vinterstue.

Huset ble antagelig bygd i første halvdel av 1700-tallet, mens det barokkpregede møblementet er fra en modernisering gjort rundt 1770. På samme tid fikk huset påbygd et barfrø, men dette ble senere fjernet (se bygning 155).

Huset består av stue og to kover. Inngangen er fra et bislag. Stuerommet er stort, med panelte vegger og himling. Himlingen er dekorert med en takrosett av tre.

I 1770-årene var det Helge Hansen og Gunhild Tollefsdatter som eide gården Kilde. På peishella står initialene deres, og årstallet 1771. Helge Hansen drev med skogshandel og pengeutlån, og var en formuende mann. Interiøret han fikk laget til huset var nok både moteriktig og påkostet.

Tollef Kilde (1853-1047)

Sommerstua, loftet og tømmerkoia fra Kilde ble gitt i gave til Norsk Folkemuseum i 1903. Giveren, Tollef Kilde, var en av de mest betydningsfulle representantene for det som har blitt kalt bondearistokratiet i Østerdalen. De tidligere generasjonene hadde opparbeidet Kilde til en stor og rik gård, og Tollef Kilde videreførte aven. 

Som nittenåring tok Tollef eksamen ved Ås høyere landbrukshøyskole. Deretter gikk han fem år på et forstakademi i Sachsen. Året etter at han kom hjem fra Tyskland, i 1878, tok han over som gårdbruker på Kilde. Gården hadde da 30 000 mål skog. 

Tollef Kilde ble en fremtredende skikkelse i lokalmiljøet, og hadde en finger med i det meste av planer og beslutninger. Han satt i Åmot herredsstyre i 39 år, i åtte av dem var han ordfører. Politisk jobbet han for at bygdene i Østerdalen ikke skulle eksportere sine råstoffer eller sin arbeidskraft, alt skulle foredles på stedet. Han engasjerte seg balnt annet i industrireisning, kraftforsyning og kommunikasjon. 

Sommerstue fra Kilde

  • Fra: Åmot
  • Bygget: 1700-1750
  • Oppført på museet: 1905
  • Bygningsnummer: 152
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1