Barfrøstue fra Gammelstu Trønnes

Stor-Elvdal, 1670
Bygningsnummer 151

  • Barfrøstue fra Gammelstu Trønnes (Foto/Photo)
    1/1
    Barfrøstue fra Gammelstu Trønnes Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Huset har fått navn etter barfrøet, et toetasjers tilbygg som er plassert foran huset og danner inngangsparti. Denne konstruksjonen forekommer bare i Østerdalen og i tilgrensende trakter i Sverige.

Barfrøet ble gjerne bygd på et eksisterende hus, som her, og var på moten å bygge i noen tiår rundt 1800. Det ble brukt til oppbevaring av klær, redskaper og utstyr.

Huset ble brukt som sommerstue og har blitt ombygd flere ganger. En vegg har blitt tatt ned, slik at huset nå består av bare to rom – stuerommet og et langt, smalt kammers. Sengene står i kammerset. Det er også et loft over kammerset, der det er flere soveplasser.

Veggpanelet, inventaret og jernovnen er trolig fra 1808. Over høysetevinduet står innskriften: «Halvor Tollevsen Ingebor Nielsdatter Trønnes». Tvers overfor er stuas annet høysete, og her står det: «Denne Stue blev opbygget aar 1670 og Malet aar 1808».

Overført til museet 1903, gjenoppført 1905

  • 151 Barfrøstue fra Gammelstu Trønnes (Foto/Photo)
    1/1
    151 Barfrøstue fra Gammelstu Trønnes