Hopp til hovedinnhold

Barfrøstue fra Gammelstu Trønnes

Huset har fått navn etter barfrøet, et toetasjers tilbygg som er plassert foran huset og danner inngangsparti. Denne konstruksjonen forekommer bare i Østerdalen og i tilgrensende trakter i Sverige.

  • Barfrøstue fra Gammelstu Trønnes
    1/1
    Barfrøstue fra Gammelstu Trønnes Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Barfrøet ble gjerne bygd på et eksisterende hus, som her, og var på moten å bygge i noen tiår rundt 1800. Det ble brukt til oppbevaring av klær, redskaper og utstyr.

Huset ble brukt som sommerstue og har blitt ombygd flere ganger. En vegg har blitt tatt ned, slik at huset nå består av bare to rom – stuerommet og et langt, smalt kammers. Sengene står i kammerset. Det er også et loft over kammerset, der det er flere soveplasser.

Veggpanelet, inventaret og jernovnen er trolig fra 1808. Over høysetevinduet står innskriften: «Halvor Tollevsen Ingebor Nielsdatter Trønnes». Tvers overfor er stuas annet høysete, og her står det: «Denne Stue blev opbygget aar 1670 og Malet aar 1808».

Gammelstu Trønnes på 1800-tallet

I 1975 giftet den 25 år gamle Halvor Tollevsen seg med den 43 år gamle enken Ingebor Nielsdatter. Halvor var yngst, og halvbror til resten av søskenflokken på Gammelstu Trønnes. Det ble allikvel han som tok over gården. Ingebor hadde vært gift med eieren av nabogården Søsu Trønnes, og hadde fire barn mellom 12 og 19 år da hun ble Halvors kone. 

I 1808 hadde Gammelst Trønnes en besetning på  2 hester, 30 storfe og 18 sauer. Halvor fikk ingen egne barn, men adopterte Tarald Pedersen, en gutt en av stedøtrene hadde født utenfor ekteskap. Tarald overtok gården etter Halvor i 1832. 

Tarald og hans kone Margrete Gjermundsdatter hadde stor dyrebesetning, store korn- og høyavlinger og solgte i tillegg tømmer. De hadde ti barn og det var en veldrevet gård deres sønn Halvor overtok i 1860-årene.  Da hadde tømmerhandelen i Østerdalen økt, og prisene steget. I det neste tiåret kom en spekulasjonsbølge. dette førte til en rekke konkurser og mange måtte gå fra gårdene sine. Slik gikk det også med Halvor. Rundt 1880 havnet gården på andre hender


Barfrøstue fra Gammelstu Trønnes

  • Fra: Stor-Elvdal
  • Bygget:  1670
  • Oppført på museet: 1905
  • Bygningsnummer: 151
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1