Kulturhistorisk seksjon

Tidligere: Forsknings- og utstillingsseksjonen
Samlingsforvaltning, forskning, forskningsformidling, utstillingsproduksjon

Morten Bing

Seksjonsleder/førstekonservator NMF

Trond Bjorli

Førstekonservator NMF

Foto og visuell kultur

Karen Elle Gaup

Prosjektleder Bååstede

Tilbakeføringsavtalen for samisk museumsmateriale

Torgeir Kjos

Konservatorstipendiat

Museumshistorie, by- og embetsmannskultur

Monica Mørch

Konservator NMF

Bygdø Kongsgård, Oscar IIs Samling, politisk historie

Leif Pareli

Konservator NMF

Samisk kultur

Kari-Anne Pedersen

Konservator NMF

Drakt og tekstil

Siv Ringdal

Førstekonservator NMF

Bygdekultur, migrasjon

Geir Thomas Risåsen

Konservator NMF

Eldre by- og embetsmannskultur, jul- og påsketradisjoner

Birte Sandvik

Konservator NMF

Materiell kultur etter 1900, hjemmets teknologi, Wessels gate 15, Enerhaugen, prosjektleder «Finnmark 1956»

Erika Ravne Scott

Førstekonservator NMF

Eldre by- og embetsmannskultur, prosjektleder «TidsRom»

Marie Fongaard Seim

Konservator NMF

«TidsRom», kirkekunst (frikjøpt fra stilling som fotoarkivar i Dokumentasjonsavdelingen).

Gjertrud Sæter

Førstekonservator, NMF

Farmasihistorisk museum

Kari Telste

Førstekonservator NMF

Eldre by- og embetsmannskultur

Utstillingsenheten

Mette Opsal

Utstillingprodusent

Produksjon og vedlikehold av utstillinger

Espen Revold

Snekker/prosjektleder

Prosjektleder «Finnmark 1956»

Cecilie Thue

Utstillingsarkitekt

Prosjektleder «Bybygg»