Kulturhistorisk seksjon

Tidligere: Forsknings- og utstillingsseksjonen
Samlingsforvaltning, forskning, forskningsformidling, utstillingsproduksjon

Konservatorene

Karen Elle Gaup

Konservator

Samisk kultur

Torgeir Kjos

Konservatorassistent

Museumshistorie, by- og embetsmannskultur

Monica Mørch

Konservator NMF

Bygdø Kongsgård, Oscar IIs Samling, politisk historie

Kari-Anne Pedersen

Konservator NMF

Drakt og tekstil

Siv Ringdal

Førstekonservator NMF

Bygdekultur, migrasjon. Prosjektleder «Jæren 1907»

Geir Thomas Risåsen

Konservator NMF

Eldre by- og embetsmannskultur, jul- og påsketradisjoner

Birte Sandvik

Konservator NMF

Materiell kultur etter 1900, hjemmets teknologi, "Obosgården - Wessels gate 15", Enerhaugen. Prosjektleder «Finnmark på Norsk Folkemuseum».

Marie Fongaard Seim

Konservator NMF

Samlingsforvaltning, kirkekunst, billedkunst

Gjertrud Sæter

Førstekonservator, NMF

Farmasihistorisk museum

Utstillingsenheten

Mette Opsal

Utstillingsprodusent

Produksjon og vedlikehold av utstillinger

Espen Revold

Snekker/prosjektleder

Prosjektleder «Finnmark på Norsk Folkemuseum»

Cecilie Thue

Utstillingsarkitekt

Prosjektleder «Bybygg»