Kulturhistorisk seksjon

Tidligere: Forsknings- og utstillingsseksjonen
Samlingsforvaltning, forskning, forskningsformidling, utstillingsproduksjon

Morten Bing

Seksjonsleder/førstekonservator NMF

Konservatorene

Trond Bjorli

Førstekonservator NMF

Foto og visuell kultur

Karen Elle Gaup

Konservator

Samisk kultur

Torgeir Kjos

Konservatorassistent

Museumshistorie, by- og embetsmannskultur

Monica Mørch

Konservator NMF

Bygdø Kongsgård, Oscar IIs Samling, politisk historie

Leif Pareli

Konservator emeritus

Samisk kultur

Kari-Anne Pedersen

Konservator NMF

Drakt og tekstil

Siv Ringdal

Førstekonservator NMF

Bygdekultur, migrasjon. Prosjektleder «Jæren 1910»

Geir Thomas Risåsen

Konservator NMF

Eldre by- og embetsmannskultur, jul- og påsketradisjoner

Birte Sandvik

Konservator NMF

Materiell kultur etter 1900, hjemmets teknologi, Wessels gate 15, Enerhaugen, Prosjektleder «Finnmark 1956»

Erika Ravne Scott

Førstekonservator NMF

Eldre by- og embetsmannskultur. Prosjektleder «TidsRom»

Marie Fongaard Seim

Konservator NMF

«TidsRom»

Gjertrud Sæter

Førstekonservator, NMF

Farmasihistorisk museum

Kari Telste

Førstekonservator NMF

Eldre by- og embetsmannskultur

Utstillingsenheten

Stian Nybru

Fotograf

TidsRom

Mette Opsal

Utstillingsprodusent

Produksjon og vedlikehold av utstillinger

Espen Revold

Snekker/prosjektleder

Prosjektleder «Finnmark 1956»

Cecilie Thue

Utstillingsarkitekt

Prosjektleder «Bybygg»