Forskning og dokumentasjon

Norsk Folkemuseum har lange tradisjoner som forsknings­institusjon, og er et aktivt, tverrfaglig forskningsmiljø.

Det vitenskapelige personalet – konservatorene – har bakgrunn fra fag som etnologi, folkloristikk, kulturhistorie, sosialantropologi, sosiologi, historie og kunsthistorie.

Vitenskaplig personale

Norsk Folkemuseum er landets største kulturhistoriske museum med store samlinger fra både by- og bygdemiljø fra 1500-tallet fram til i dag. Museet har et særlig ansvar for å produsere ny kunnskap om samfunnsutvikling og dagligliv i Norge 

Forskningen ved museet skal vise sammenhenger med kulturelt mangfold og kompleksitet i dagens Norge og belyse hvordan impulser fra verden utenfor har omformet dagliglivet. Målet er å bidra til økt forståelse for historiske prosesser har formet kultur og samfunn. 

Forskningsresultatene formidles i vitenskaplig og populær form gjennom utstillinger og publikasjoner, og legger et grunnlag for museets øvrige publikumstilbud. 

Forskerne ved Norsk Folkemuseum har kompetanse på et rekke områder som barndom og ritualer, boskikk og hjemideologi, fotografi og bildekultur, hjemmets teknologi, industridesign, kropp og klær, maskuline idealer,  samisk kultur, seksualitet og samliv.

Publikasjoner

Forskningplan for Norsk Folkemuseum