Barnehager

Norsk Folkemuseum er et populært sted for barnehager å besøke, både på egenhånd eller gjennom omvisninger.

Du må gjerne besøke museet på egenhånd, men vi har også noen omvisninger som vi synes passer godt for barn.

Vi synes at barnehagebarn skal leke seg til kunnskap om fortiden! Derfor er omvisningene vi tilbyr barnehagene basert på dramapedagogikkog muntlig fortelling. De er nok mest passende for barn fra 3 år og oppover.

  • Barnehagebesøk
    1/1
    Morten Brun

Skolestua anno 1905

I skolestua fra Lindås fra 1864 benytter vi en dramapedagogisk metode der omviseren går inn i en rolle og avtaler reglene for leken sammen med elevene. Målet med undervisningsopplegget er å gi dagens elever innsikt i og kunnskap om den gamle skolen.
Enkle kostymer til alle.

Varighet: 45 min.
Pris: 25 kr pr barn.
Klokkeslett: Hver hele time.
Metode: Dramapedagogikk.
Passer best for førskolegruppa.

Det var en gang

… en fattig mann som hadde tre sønner… Når mørket falt på,benket gårdens folk seg gjerne rundt ildstedet og lyttet til eventyr og fortellinger i lyset og varmen fra bålet. På folkemuseet ønsker vi at dagens barn skal oppleve noe av den samme stemningen. Ved å gjenskape miljøet og atmosfæren ønsker vi å gi elevene en fornemmelse av fortiden, og av hvordan eventyr er overført muntlig i generasjon etter generasjon. Vi setter eventyrfortellingen i en kulturhistorisk sammenheng og tilpasser innholdet etter klassetrinnene.

Varighet:45 min.
Pris: 25 kr pr barn.
Klokkeslett: Hver hele time.
Metode: Dramapedagogikk.

Samiske fortellinger

Tilbys i perioden oktober til mars.

Den 6. februar 2017 er det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble holdt i Trondheim. Vi feirer Samejubileet 2017 med fortellerstund i lavvoen på Sameplassen i Friluftsmuseet.

I lyset fra bålet hører vi fortellinger om myggen, reinen ogikke minst, den fæle stalloen. De samiske fortellingene beskriver sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte. Tradisjonelt har fortellingene ingen begynnelse og ingen slutt og de er en viktig del av den samiske kulturen o tradisjonen. På Sameplassen er vi mye ute, så husk og kle dere godt.

Varighet: 45 min.
Pris: 25 kr pr barn.
Klokkeslett: Hver hele time.
Metode: Dramapedagogikk.