Barnehager

Norsk Folkemuseum er et populært sted for barnehager å besøke, gratis på egenhånd hele året, eller ved betalt omvisning for grupper opp til tretti barn. I førjulstiden er de dramapedagogiske omvisningene "Jul oppe i lia" og "Nissestreker" og "Så går vi rundt om en enebærbusk" fine opplevelser for de eldste barna i barnehagen. Les mer om disse oppleggene under Skoler og barnehager/Førjulsomvisninger.

Vi ønsker at barnehagebarn skal leke seg til kunnskap om fortiden! Derfor er omvisningene vi tilbyr barnehagene basert på dramapedagogikk og muntlig fortelling. De passer nok best for barn fra 4 år og oppover.

  • Barnehagebesøk
    1/1
    Morten Brun

Skolestua 

Målet med denne opplevelsen av gamledager i Skolestua er å skape glad forventning til førskolebarnas egen skolestart. Også de barna som er veldig knyttet til barnehagen og spente på skolen som venter, skal kjenne seg trygge og få leke med nysgjerrighet og undring. Barna får vite litt om skolen i gamledager, og selv fortelle litt om hva de tenker eller vet om skolen i dag. Det er spennende å sammenligne!  I Skolestua leker barna litt enkel skolehverdag sammen med "Frøken". Barna får kle seg ut med enkle skaut eller skyggeluer, sitte ved gamle pulter og tegne eller skrive på tavle med griffel. Kanskje kommer en av de voksne i skammekroken, det er gøy! Og barna vet godt at skammekroken ikke finnes på skolen i dag.

Varighet: 45 min.                                                                                                                                                   Pris: Kr 450,- per gruppe på opp til tre                                                                                                           Metode: Dramapedagogikk                                                                                                                                 Passer best for førskolegruppa.

Det var en gang...

… en fattig mann som hadde tre sønner… Når mørket falt på, benket gårdens folk seg gjerne rundt ildstedet og lyttet til eventyr og fortellinger i lyset og varmen fra bålet. På Folkemuseet ønsker vi at også barnehagebarna skal oppleve noe av den samme stemningen.  Ved å gjenskape miljøet og atmosfæren ønsker vi å gi barna en fornemmelse av fortiden, og av hvordan eventyr er overført muntlig i generasjon etter generasjon. Noen eventyr er tullete og tøysete, mens andre handler mer om lengsel og fantasi -  noen er kanskje til og med litt skumle! Vi setter eventyrfortellingen i en kulturhistorisk sammenheng og tilpasser innholdet etter barnas alder.

Varighet:45 min.
Pris: Kr 450,- per gruppe på opp til tretti barn.
Klokkeslett: Hver hele time.
Metode: Dramapedagogikk.

Samiske fortellinger

Tilbys i perioden oktober til mars.

Vi ønsker velkommen til fortellerstund i lavvoen på Sameplassen i Friluftsmuseet.

I lyset fra bålet i lavvoen hører vi fortellinger om myggen, reinen og ikke minst, den fæle stalloen. De samiske fortellingene sier mye om spesielle og spennende trekk ved samisk kultur og levemåte. Tradisjonelt har fortellingene ingen begynnelse og ingen slutt. Sammen med omviseren sitter barna rundt bålet på myke reinskinn, og får oppleve litt av den samiske kulturen og tradisjonen gjennom flere sanser og med rom for undring. På Sameplassen er vi også mye ute, så husk og kle dere godt.

Varighet: 45 min.
Pris: Kr 450,- per gruppe på opp til tretti barn..
Klokkeslett: Hver hele time.
Metode: Dramapedagogikk.