Utleie

Hva vil du leie?

Norsk Folkemuseum har flotte selskapslokaler på Norsk Folkemuseums Gjestestuer. Disse leies ut med full servering til selskaper, møter og konferanser. Dette kan suppleres med besøk i museet og kulturinnslag.

Norsk Folkemuseum er mye brukt som location til  film- og TV-produksjoner. Museet gir også en fin bakgrunn for mange typer bilder. Vi tilbyr utleie av interiører, utendørsmiljøer og andre typer locations til slike opptak. 

Norsk Folkemuseum er en populær markedsplass med opp mot 30.000 besøkende over fire dager. Vi leier ut markedsboder og bord.