Hopp til hovedinnhold

Gratis og rabattert inngang

Her kan du se hvem som har gratis og rabattert inngang på Norsk Folkemuseum. Gratis billetter kan hentes ut i Besøkssenteret.

Gratis inngang

 • Barn 0-17 år

Gratis inngang ved fremvisning av gyldig bevis          

 • Oslo Pass
 • Årskort Norsk Folkemuseum
 • ICOM                   
 • Pressekort
 • Medlem Norsk Farmasihistorisk Museum
 • Medlem Tannlegemuseet
 • Medlem Norsk Folkemuseums dansegruppe venneforening
 • Medlem Norsk Folkemuseums pensjonistforening
 • Medlem Norges Museumsforbund
 • Museumsansattes forening MAF
 • Frelsesarmeens aktivitetskort
 • Flyktninger med flyktningpass
 • Ledsagere

Grupper med gratis inngang 

Omvisninger avtales, bookes og betales separat

 • Barnehager
 • Skoleklasser (grunnskole/ videregående)
 • Studenter ved utdanningsinstitusjoner i undervisningstid med gyldig studiebevis/semesterkort
 • Kommunal voksenopplæring              

Rabattert inngang ved fremvisning av gyldig bevis

 • Honnør
 • Turoperatører etter avtale
 • ​Student
 • OBOS-medlemmer

Samarbeidspartnere og arrangementer

 • ​Avtales nærmere med den det gjelder

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1