Markedsplass på Julemarkedet

Til deg som ønsker å søke markedsplass på Julemarkedet på Norsk Folkemuseum:

INVITASJON TIL NORSK FOLKEMUSEUMS JULEMARKED 2017​
Her følger praktisk informasjon for deltagelse på Norsk Folkemuseums julemarked. Julemarkedet har ca 6000 besøkende per dag de fire dagene markedet pågår. Markedet er en sterk formidler av norske juletradisjoner og setter strenge krav til hva som selges og hvordan det presenteres.

Norsk Folkemuseum ønsker å invitere deg til å søke om deltagelse på markedsplassen på Julemarkedet 2017. 

Søknadsskjema finner du nederst på denne siden. 

Markedet vil finne sted de to første helgene i desember: lørdag 2. desember, søndag 3. desember, lørdag 9. desember og søndag 10. desember. Tidspunktet er 11.00 – 16.00. Alle som søker må søke om alle fire markedsdagene.

Når du sender inn søknaden vil du få en bekreftelse på mail om at søknaden er mottatt. Skulle det være mangler ved søknaden, så tar vi kontakt. Du trenger altså ikke ta kontakt med oss for å spørre om søknaden er korrekt utfylt.

Søknaden må inneholde bilder av produktene du ønsker å selge. Retningslinjer for søknaden står spesifisert der du fyller ut søknadsskjema. Les disse nøye.

Leiepris totalt for alle fire dagene

- Bord med tak (2,20x0,67m) med seildukstak kr. 3.000.

- Bod (L2,25xB2,05x H2,35) kr. 3.400.

Det er lyslenker over alle bord og boder, men ikke uttak for strøm til annet lys. Batteridrevet lys anbefales da det er ganske mørkt på museet i desember. Det gis heller ikke tilgang til strøm for bankterminal, slik at disse må gå på batteri.

Vi har ca. 20 boder til utleie og ca. 85 bord med tak.

Tidsskjema for søknadsprosessen:

I år er søknadsfristen 10 august. 25. august vil du få en e-post med tilbud eller avslag på søknaden om beskjed om du har fått plass på Julemarkedet 2016.

I slutten av september vil du få brev med faktura, og beskjed om hvilken plass du har fått tildelt.

Spørsmål kan rettes til: Julemarked@norskfolkemuseum.no

Vi ber alle som søker om plass på Julemarkedet sette seg inn i følgende 10 retningslinjer for deltagelse.

1. Det gis ikke ut strøm til markedsdeltakere. Heller ikke til bankterminaler. Det er derfor ikke lov å koble seg på strømnettet til museet. Vi har et meget begrenset strømnett på museet, derfor denne reglen.

2. Det gis ikke anledning til å benytte partytelt eller tilsvarende over bordet. Disse skjermer for din nabo og ødelegger markedets helhetsinntrykk. Museet stiller med bord og boder.

3. Alle søkere må gjøre rede for hva de skal selge. Bilder av produktene sendes inn sammen med søknaden.

4. Markedsselgerne forplikter seg til å være med alle fire markedsdagene. Man kan

gjerne dele boden/bordet med andre, og da må dette presiseres i søknaden. Plassen kan ikke overdras andre uten at dette er avtalt med Folkemuseet.

5. Alle markedsplassene er 3 m i lengde. Dette inkluderer plass til å gå på siden av

bordene. Total bordlengde for hver plass kan derfor maksimalt være 2,6 m

6. Alle matvarer som selges må være godkjent av Mattilsynet innen Julemarkedet

starter. Slik godkjenning må kunne forevises på stedet ved inspeksjon.


7. Norsk Folkemuseums samarbeidspartner har enerett på å selge ”hellig-tre-kongerslys” under markedet.


8. Norsk Folkemuseum tar ikke ansvar for evt. ødelagte eller stjålne produkter, enten det skyldes publikum eller vær og vind. Dette gjelder også produkter som

oppbevares på Folkemuseets område (i boder el.l.) mellom markedsdagene. Markedsdeltaker må selv sørge for evt. forsikring.


9. Søkere som sender inn påmelding etter at fristen har gått ut, kan ikke regne med å få sin søknad behandlet. Vi mottar og behandler søknader helt til det er fullt.


10. Norsk Folkemuseum forbeholder seg retten til fritt å prioritere mellom de ulike

søkerne, både når det gjelder plassering og retten til å delta. Den som vinner

prisen ”årets markedsbod”, kan fritt velge hvilken plass vedkommende ønsker å disponere på neste års julemarked. Disse må likevel søke på vanlig måte.

Kart over markedsplassen, en utskriftsvennlig versjon av invitasjonen, søknadsskjema og retningslinjer finner du her: