Markedsplass på Julemarkedet 2020

Gode nyheter! Det blir julemarked i år også – i en litt annen form. Datoene er 5., 6., 12. og 13. desember.

Søknad via lenken under.

Hvor mange besøkende vi kan ta imot i år er fremdeles uvisst. En åpen dag på et museum regnes ikke som et arrangement. Derfor går vi klar av de regler som gjelder dette. Det er per medio august ikke noen begrensing på hvor mange besøkende vi kan ta i mot.

Hvorvidt det kommer restriksjoner på antall besøkende eller om alle må ha forhåndskjøpte billetter kommer vi tilbake til. Av smittevernhensyn forbereder vi oss på køregulering ved alle markedsbord- og boder.

Julemarkedet på Norsk Folkemuseum skal være smittetrygt og juletrivelig både for markedsdeltagere og besøkende.

Det er heller ikke tatt stilling til hvor mange bord og boder vi setter opp i år. Også dette kommer vi også tilbake til.

NB: Forlenget gratis leie av plass
Nytt i år er at julemarkedet skal være åpent på ukedagene mellom markedshelgene. Vi ber alle søkere om også å vurdere om du har lyst og mulighet til å holde åpent også disse dagene - uten tillegg i leiepris. Husk å kryss av for dette i søknadsskjema.

Kart over markedsplassen, en utskriftsvennlig versjon av invitasjonen, søknadsskjema og retningslinjer finner du her: