Markedsplass på Julemarkedet

Praktisk informasjon og søknadsskjema for deg som vil leie markedsplass på Norsk Folkemuseums Julemarked.

Invitasjon til Norsk Folkemuseums Julemarked 2020

NB: Søknadsskjema for julemarkedet 2020 legges ut 18. mai 2020. 

Julemarkedet har ca 6000 besøkende per dag de fire dagene markedet pågår. Markedet er en sterk formidler av norske juletradisjoner og setter strenge krav til hva som selges og hvordan det presenteres.

Norsk Folkemuseum ønsker å invitere deg til å søke om deltagelse på markedsplassen på Julemarkedet 2019. 

Søknadsskjema finner du nederst på denne siden. 

Markedet vil finne sted de to første helgene i desember: lørdag  5.desember, søndag 6. desember, lørdag 12. desember og søndag 13. desember. Tidspunktet er 11.00 – 16.00. Alle som søker må delta alle fire markedsdagene.

Når du sender inn søknaden vil du få en bekreftelse på mail om at søknaden er mottatt. Skulle det være mangler ved søknaden, så tar vi kontakt. Du trenger altså ikke ta kontakt med oss for å spørre om søknaden er korrekt utfylt.

Søknaden må inneholde bilder av produktene du ønsker å selge. Retningslinjer for søknaden står spesifisert der du fyller ut søknadsskjema. Les disse nøye.

Leiepris totalt for alle fire dagene

- Bord med tak (2,20x0,67m) med seildukstak: kr. 2600 + mva, 3250 inkl mva.

- Bod (L2,25xB2,05x H2,35) 3000 + mva, 3750 inkl mva.

Det er lyslenker over alle bord og boder, men ikke uttak for strøm til annet lys. Batteridrevet lys anbefales da det er ganske mørkt på museet i desember. Det gis heller ikke tilgang til strøm for bankterminal, slik at disse må gå på batteri.

Vi har ca. 20 boder til utleie og ca. 85 bord med tak. 

I år er søknadsfristen tirsdag 18 juni.

Tidsskjema for søknadsprosessen:

I år er søknadsfristen tirsdag 18 juni. . 2. juli sendes e-post med tilbud eller avslag på søknaden. 

Spørsmål kan rettes til: Julemarked@norskfolkemuseum.no 

Vi ber alle som søker om plass på Julemarkedet sette seg inn i følgende 10 retningslinjer for deltagelse.

1. Det gis ikke ut strøm til markedsdeltakere. Heller ikke til bankterminaler. Det er derfor ikke lov å koble seg på strømnettet til museet. Vi har et meget begrenset strømnett på museet, derfor denne reglen.

2. Det gis ikke anledning til å benytte partytelt eller tilsvarende over bordet. Disse skjermer for din nabo og ødelegger markedets helhetsinntrykk. Museet stiller med bord og boder.

3. Alle søkere må gjøre rede for hva de skal selge. Bilder av produktene sendes inn sammen med søknaden.

4. Markedsselgerne forplikter seg til å være med alle fire markedsdagene. Man kan

gjerne dele boden/bordet med andre, og da må dette presiseres i søknaden. Plassen kan ikke overdras andre uten at dette er avtalt med Folkemuseet.

5. Alle markedsplassene er 3 m i lengde. Dette inkluderer plass til å gå på siden av

bordene. Total bordlengde for hver plass kan derfor maksimalt være 2,6 m

6. Alle matvarer som selges må være godkjent av Mattilsynet innen Julemarkedet starter. Slik godkjenning må kunne forevises på stedet ved inspeksjon.

7. Norsk Folkemuseums samarbeidspartner har enerett på å selge ”hellig-tre-kongerslys” under markedet.

8. Norsk Folkemuseum tar ikke ansvar for evt. ødelagte eller stjålne produkter, enten det skyldes publikum eller vær og vind. Dette gjelder også produkter som oppbevares på Folkemuseets område (i boder el.l.) mellom markedsdagene. Markedsdeltaker må selv sørge for evt. forsikring.

9. Søkere som sender inn påmelding etter at fristen har gått ut, kan ikke regne med å få sin søknad behandlet. Vi mottar og behandler søknader helt til det er fullt.

10. Norsk Folkemuseum forbeholder seg retten til fritt å prioritere mellom de ulike søkerne, både når det gjelder plassering og retten til å delta. Den som vinnerprisen ”årets markedsbod”, kan fritt velge hvilken plass vedkommende ønsker å disponere på neste års julemarked. Disse må likevel søke på vanlig måte.

Kart over markedsplassen, en utskriftsvennlig versjon av invitasjonen, søknadsskjema og retningslinjer finner du her: