Markedsplass på Julemarkedet

Oppdatert 02.07.20.

Norsk Folkemuseum ønsker å gjennomføre julemarkedet 2020. Akkurat hvilken form, størrelse og omfang dette får, er det imidlertid for tidlig å si noe om. Vi må derfor vente til over sommeren med å starte søknadsprosessen for markedsdeltagerne til årets marked.

Vi beklager forsinkelsen og usikkerheten, men vi ber samtidig om forståelse for at vi i dagens situasjon behøver god oversikt over alle detaljer – slik at vi kan få til et godt arrangement for alle.

Mandag 17. august er vi klare med priser, datoer, tider, størrelse og annen relevant informasjon.

Oppdatert info 05.06. 2020


Som følger av covid-19 er det fremdeles usikkerhet knyttet til hvordan vi skal gjennomføre julemarkedet 2020. En endelig avgjørelse blir tatt 1. juli 2020. 

Vi beklager ventetiden, men ber samtidig om forstålese for at vi trenger tid til å ta en avgjørelse vi kan stå inne for også i desember. 

Har dere spørsmål: julemarked@norskfolkemuseum.no