Markedsplass på Julemarkedet 2021

Søknadsfristen for markedsplass på Julemarkedet 2021 var 19. september.

Julemarkedsdager blir som følger:
Lørdag 4. og søndag 5. desember.
Lørdag 11. og søndag 12. desember.

Oppdater deg om retningslinjene våre ved å lese boksen "Retningslinjer" som du finner nederst på denne siden.

  •  (Foto/Photo)
    1/1
    Haakon Harriss, Norsk Folkemuseum.

Som i fjor, må vi planlegge med forbehold. Hvis myndighetene anser smitteutviklingen for høst/vinter som så negativ at det må innføres tiltak for å begrense aktiviteten i samfunnet, kan det hende vi må avlyse. Vær også klar over at ikke alle som søker, får plass. Du får beskjed om hvorvidt du har fått plass i løpet av uke 40.

Hvis julemarkedet i 2021 må avlyses på grunn av myndighetens bestemmelser, vil du få penger du eventuelt har innbetalt tilbake. Hvis du selv velger å trekke deg fra julemarkedet etter å ha fått innvilget plass, vil Norsk Folkemuseum beholde eventuelle beløp du har innbetalt.

Vi anbefaler veldig sterkt at alle markedsdeltakere skaffer seg Vipps eller annen form for digital betalingsløsning. Vi tror det vil være veldig lite cash i omløp, og det er uansett et greit smitteverntiltak å redusere bruken av papirpenger også i år.

I år åpner vi for at de av markedsdeltakerne som ønsker det, skal kunne holde boden sin åpen i mellom-uken, fra tirsdag 7. til fredag 10. desember, mellom kl 11 - 15. Dette spør vi også om i søknadsskjemaet.