Universitet og høyskoler

Norsk Folkemuseums konservatorer har allsidig fagbakgrunn med høy kompetanse. Vi kan tilby forelesninger og veiledning på en rekke tema, og tilpasser undervisningsopplegg etter avtale.

Norsk Folkemuseums vitenskapelige personale