Videregående skole

Norsk Folkemuseum kan brukes av elever på videregående opplæring, både i studieforberedende og yrkesfaglige linjer.

  • Ungdom i Friluftsmuseet 2013
    1/1
    Morten Brun