Hopp til hovedinnhold

Videregående skole

Bruk oss til fordypning, til å få oversikt og se sammenhenger før innleveringer og vurderinger - eller ta turen som faglig krydder og fellesopplevelse for klassen. I februar og mars har vi spesielt fokus på samisk kultur og mangfold. Vi tilrettelegger for et trygt museumsbesøk etter gjeldende smittevernregler. Velkommen til oss!

Varighet:  45 min.  Pris: 500,- per omvisning. Når: På hele klokkeslett, må forhåndsbestilles. Antall:  Maks 30 elever per omvisning.

Ta gjerne kontakt for spørsmål eller bestilling!

Samisk kultur

Klær, farger, språk, redskaper og religion er spennende innganger til samisk liv og kultur. Elevene blir kjent med sjøsamisk og sørsamisk identitet og tradisjoner, og hvordan samiske kulturuttrykk og levekår har forandret seg - eller blitt forandret - gjennom historien. Reindrift i dag og nomadelivet før knyttes til små og store vakre, hemmelighetsfulle og praktiske gjenstander. Omviseren snakker også med elevene om urfolksrettigheter og naturressurser, og om mangfoldet innen samisk identitet og tilhørighet i dag.

Kulturelt og etnisk mangfold

 • Hans Simonsens mokkakopper
  Mokkakopper funnet igjen på branntomta Jon-Erik Faksvaag / Norsk Folkemuseum

Elevene blir utfordret på samspillet mellom individ og samfunn og på identitetsmangfold i samisk, kvensk og norsk kultur. Bakgrunnen for og selve gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms etter andre verdenskrig er utgangspunktet for omvisningen. I fjøset og i bolighuset, begge typiske gjenreisningshus, veksler omviser mellom miniforelesninger, samtaler og elevrefleksjon. Enkle gjenstander bærer i seg fakta, kompliserte fortellinger og dilemmaer. Vi ser autentiske filmklipp og hører ulike sitater fra folk som opplevde krig, flukt og gjenreisning på kroppen - alt med stor nåtidsrelevans. Historiebevissthet og perspektivmangfold står sentralt i møte med elevene. 

Middelalder

 • Stue fra Åmli, Setesdal, på Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  Foto: Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum Astrid Santa, Norsk Folkemuseum

Middelalderen pirrer fantasien uansett alder: Svartedaudens gru og øde gårder. Folketro og hemmelighetsfulle runeinskripsjoner. Pilgrimsferd på såre føtter. Katolske helgener og høyreiste stavkirker. Hverdagsliv og høytidsfeiring for barn og voksne i årestua. Tre steder i Friluftsmuseet rammer inn formidlingen om denne rike, mørke og vakre 500 år lange perioden i norsk historie.

Dansketid

 • Kirkeskipet Susan fra 1725 i utstillingen Tidsrom på Norsk Folkemuseum.
  Kirkeskipet Susan fra 1725 i utstillingen Tidsrom på Norsk Folkemuseum. Norsk Folkemuseum

Hva har norsk fisk og tømmer til felles med te fra Kina, sukker fra Karibien og appelsiner fra Italia? I denne omvisningen ser vi nærmere på hvordan Norge i perioden 1500- 1800 tok del i den stadig voksende verdenshandelen og hvilke konsekvenser handel og næringsutvikling fikk for folks hverdagsliv. I friluftsmuseet kommer nye forbruksvaner og endringer i levekår tydelig til syne når vi besøker to bondestuer fra den norske landsbygda og et kjøpmannshjem fra 1700-tallet.  

Politikk og samfunnsliv

1800-tallet var et århundre med store forandringer både innen politikk og samfunnsstruktur - helt inn i enkeltmenneskets liv. Vi tar turen innom den aller første Stortingssalen, og de nesten mirakuløse politiske begivenheter i 1814. Ny industriell teknologi og nye måter å arbeide på i landbruket forandrer livet og mulighetene for både unge og gamle  - i rasende fart. Med «Det store hamskiftet» følger også utvandring til Amerika, ny arbeiderklasse, og en voldsom vekst i byene. Omviseren tar elevene med til steder i Friluftsmuseet som gjør det lettere for elevene å se dette for seg.

Nasjonsbygging på 1800-tallet

 • Norsk Folkemuseums første gjenstand var en ølbolle

Hvem og hva var vi etter 400 år i union med Danmark? Etter 1814 vokste behov for og arbeidet med å skape en egen nasjonal identitet. Gjennom malerkunst, politikk, arkitektur, språkutvikling, folkekunst og folkediktning ble identitetsmarkørene for "det norske" skapt. Kjenner elevene seg igjen i dette, eller er det bare rart? Norsk Folkemuseum ble stiftet i 1894, som en viktig del av nasjonsbyggingen. Friluftsmuseet er derfor midt i blinken når elevene går på leting etter symboler på den norske identiteten - kanskje dere blir overrasket...

Menneske og bomiljø

 • Fra Enerhaugen Anne-LIse Reinsfelt, Norsk Folkemuseum

Hvor mange sov i samme seng? Skiftet folk undertøy? Hvilke sykdommer var vanlig? Har maten vært forskjellig fra bygd til by? Denne omvisningen handler om sosiale og helsemessige forhold. Vi snakker om hygiene, boligforhold, kjønnsroller og sykdommer fra middelalderens Setesdal til 1800-tallets Kristiania. Vi sammenligner kjøkkenredskaper og matvaner over tid, og hvordan dette flyttet seg geografisk.

Omvisningen kan utvides til 1,5 time og inkludere et besøk i tannlegemuseet.

Byggeskikk og arkitektur

 • Gamlebyen i Friluftsmuseet
  Gamlebyen i Friluftsmuseet Foto: Norsk Folkemuseum

I Norge har den hjemlige byggeskikken vært i tre, stav og laft. Husene har vært bygget med en solid kunnskap om materialvalg og byggeteknikk som har gått i arv i generasjoner. I Kristiania blir det 1624 innført murtvang og det blir forbudt å bygge hus i tre. Vi besøker bygd og by og ser på forskjeller i byggemåte mellom den tradisjonsbundne byggeskikken i landsbygda og den europeiskinspirerte arkitekturen som kun overklassen i byen hadde råd til. Vi ser på endringer i tid, og ser at det er en sammenheng mellom valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon.