Videregående skole

Vg1, Vg2 og Vg3 på Studiespesialisering og Yrkesfag er hjertelig velkomne til omvisninger innenfor et bredt spekter av tema. Bruk oss til fordypning, eller til å få oversikt og se sammenhenger. Sammen med omviser konkretiseres og diskuteres endring og kontinuitet, årsak og virkning, og elevene bevisstgjøres på egne verdivalg.

Under knippet av bilder finner du oversikt over tilbudet vårt.

 • Brud med bukett
  1/12
  Velkommen! Foto: Beate Kjørslevik
 • Enerhaugsgjengen skal på telttur til Langøyene.
  2/12
  Enerhaugsgjengen skal på telttur til Langøyene
 • Reformasjonen
  3/12
  Etterreformatorisk tavle Tilhører Nationalmuseet, København.
 • Boligfestival på Norsk Folkemuseum 25. mai, 2019.
  4/12
  Interiør, Leikanger prestegård Haakon Harriss, Norsk Folkemuseum
 • Gjenreisningshus fra Finnmark
  5/12
  Gjenreisningshus fra Finnmark
 • Pulvereske
  6/12
  Pulvereske Eva Brænd
 • Fra Friluftsmuseet 2013
  7/12
  Loftsstue fra Hallingdal Anne Husbyn
 • Jul i 1965
  8/12
  Jul i 1965 Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum
 • Forstadshus fra Enerhaugen og Hammersborg
  9/12
  Fra Gamlebyen Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum
 • Hverdagsliv og klestørk
  10/12
  Hverdagsliv og klestørk Morten Brun
 • Herskapshuset Chrystie
  11/12
  Herskapshuset Chrystie Haakon Harriss, Norsk Folkemuseum.
 • Traktoren Gråtass på Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  12/12
  Velstandsutvikling Astrid Santa, Norsk Folkemuseum

STUDIESPESIALISERING Fellesfag og Programfag

Vi tilrettelegger omvisningene for introduksjon til nytt emne, eller som vitamininnsprøytning og repetisjon før presentasjoner, innleveringer eller eksamen. Det er fullt mulig å utvide eller sette sammen ulike omvisninger til hel - eller halvdagsprogram.

Velkommen til omvisninger med følgende tema:
Byggeskikk og arkitektur (kunst, design og arkitektur)
Middelalder
Reformasjonen
Politikk og samfunnsliv med Stortingssalen
Nasjonsbygging på 1800-tallet
Ung flørt
Veien mot velstand - velferdsstaten

NYTT: "Finnmark - enkle gjenstander med kompliserte fortellinger"
Bakgrunnen for og selve gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms etter andre verdenskrig er utgangspunktet når elevene blir utfordret på samspillet mellom individ og samfunn. I fjøset og i bolighuset, begge typiske gjenreisningshus, veksler omviser mellom miniforelesninger, samtaler og elevrefleksjon. Fakta og dilemmaer knyttes til fortellinger om gjenstander, vi ser autentiske filmklipp og hører ulike sitater fra folk som opplevde krig, flukt og gjenreisning på kroppen - alt med stor nåtidsrelevans. Historiebevissthet og perspektivmangfold står sentralt i møte med elevene. 
Omvisningen knyttes opp mot Historie og Samfunnsfag,  eller Historie og filosofi,  Samisk historie og samfunn, Psykologi, eller Politikk, individ og samfunn. 

 • Mokkaservise NF.2019-0270
  1/5
  En families dyrebare mokkakopper - funnet i asken der hjemmet sto. Jon-Erik Faksvaag / Norsk Folkemuseum
 • Utstilling i fjøs
  2/5
  Utstilling i fjøset: Krigen. Tvangsevakuering. Flukt. Nedbrenning. Haakon Harris / Norsk Folkemuseum
 • Bombingen av Vadsø
  3/5
  Bombingen av Vadsø, august 1944. Ukjent fotograf / Finnmark fylkesbibliotek
 • Finnmark kjøkken
  4/5
  Nytt hjem i gjenreisningshus Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum
 • Finnmark på Norsk Folkemuseum.
  5/5
  Gjenreisninghusene før åpning mai 2019 Norsk Folkemuseum

YRKESFAG

Vi tilrettelegger omvisningene for introduksjon til nytt emne, eller som vitamininnsprøytning og repetisjon før presentasjoner, innleveringer eller eksamen. Det er fullt mulig å utvide eller sette sammen ulike omvisninger til hel - eller halvdagsprogram.

Velkommen til følgende omvisninger for Helsefag:
Menneske og bomiljø
Menneske og bomiljø med Tannlegemuseet
Farmasihistorisk Museum

Vi spisser omvisningen i forhold til årstrinn og fag - gi oss beskjed ved bestilling.

Velkommen til følgende omvisninger for Bygg- og anleggsteknikk:
Byggeskikk og arkitektur (tømrer)

Så langt det er praktisk mulig, møter elevene en tømrer fra Bygningsantikvarisk seksjon som en del av denne omvisningen.

For bestilling eller spørsmål, klikk på lenken under: