1.-4. trinn

Vi benytter oss av forskjellige metoder i vår undervisning, som dramapedagogikk, muntlig fortelling, dialogbasert undervisning eller med elevaktivitet. Det er mange opplegg å velge mellom for alle trinnene, og vi tror at det her burde være noe for enhver smak. Vi er også behjelpelig med å tilpasse undervisningen til deres ønsker.

En utflukt til Norsk Folkemuseum kan inngå i følgende kompetansemål:

  • Skape og illustrere fortellinger om mennesker som lever under ulike vilkår, og sammenligne levekår.
  • Finne informasjon om og presentere egen familie for en til to menneskealdrer siden og fortelle om hvordan levevis, levekår og kjønnsroller har endret seg.
  • Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger.

Skolestua

Skolehverdagen var annerledes før! I "Skolestua" fra 1864 lærer og erfarer elevene hvordan barn opplevde skolehverdagen i gamledager. Skolefrøken bruker dramapedagogisk metode når hun går inn i rolle, og avtaler reglene for leken sammen med elevene. Velkommen til en frydefull og fengende omvisning med enkle kostymer til alle.

Varighet: 45 min                                                                                                                                Klokkeslett: Hver hele time.                                                                                                             Metode: Dramapedagogikk.

Det var en gang

Når mørket falt på, benket gårdens folk seg gjerne rundt ildstedet og lyttet til eventyr og fortellinger i lyset og varmen fra bålet. På Folkemuseet ønsker vi at dagens barn skal oppleve noe av den samme stemningen. Elevene fornemmer fortiden og atmosfæren, der eventyr ble overført muntlig i generasjon etter generasjon. Vi setter eventyrfortellingen i en kulturhistorisk sammenheng, snakker om ord og hva de betyr, og tilpasser innholdet etter klassetrinnene.

Varighet: 45 min.
Klokkeslett: Hver hele time.
Metode: Fortellerstund.

Barn i lek og arbeid

I Gamlebyen på Folkemuseet står husene tett, men hus og gateløp ser annerledes ut enn det de gjør i byen i dag. Det var annerledes å bo i byen også. Det var ingen biler som kjørte i gatene, men det betyr ikke at det var ufarlig å krysse gata! Vi vandrer gjennom byens gater og besøker også de fattige arbeiderne på Enerhaugen hvor selv barna måtte ut i arbeid. Men det er også tid til litt lek og moro. Vi lærer oss en sanglek.

Varighet: 45 min.
Klokkeslett: Hver hele time.
Metode: Dialog og dramapedagogikk.

Byen i gamledager

Hvorfor ser husene i byen så forskjellige ut? Og hvorfor er de største og fineste husene midt i byen mens de små og lite velholdte ligger utenfor? Husene i Gamlebyen gir et bilde av bylivet slik det kunne arte seg fra 1600-tallet og fram mot 1900. Bli med å se hvordan de fattige arbeiderne bodde i små trehus i forstedene utenfor bygrensene, og på de store murhusene i byen der de rike levde. 

Varighet: 45 min.
Klokkeslett: Hver hele time.
Metode: Dialog.

Da Ole og Ingeborg var gjetere

I det gamle bondesamfunnet måtte barna hjelpe til med stort og smått, som matlaging, vassbæring, og ikke minst å stelle og passe dyra. Budeia på gården forteller om da hun selv var barn, og om sommeren på setra, vinteren i fjøset og om dramatiske møter med rovdyr. Livet kunne være hardt med mye arbeid, men spenning og hygge var også en del av hverdagen.Til dette opplegget brukes en dramapedagogisk metode hvor omviser er i rolle deler av tiden og barna selv får være aktive.Vier mye utendørs. Passer best for 1.-3. trinn. 


Varighet:
45 min.
Klokkeslett: Hver hele time.
Metode: Dramapedagogikk.

Samiske fortellinger

Tilbys i perioden oktober til mars.

I lyset fra bålet hører vi fortellinger om myggen, reinen og ikke minst, den fæle stalloen. De samiske fortellingene beskriver sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte.Tradisjonelt har fortellingene ingen begynnelse eller slutt. Vi besøker Sameplassen med gammen og lavvoen. I lavvoen setter vi oss ned på de myke reinskinnene. Elevene er mye ute, så husk og kle dere godt.

Varighet: 45 min.
Klokkeslett: Hver hele time.
Metode: Fortellerstund.

Karding og spinning

Ingenting er som en god og varm ullgenser en kald vinterdag. Alle vet at ulla kommer fra sauen, men hvordan får vi ulla til å bli garn som kan veves eller strikkes? Dette og mer lærer elevene om på denne omvisningen. Elevene møter to omvisere og deles i to grupper. Den ene gruppen karder ulla og spinner den på handtein, mens den andre gruppen lærer om husdyrhold før i tiden og i dag. Gjennom aktiv deltagelse får elevene innsikt i livet på garden i det gamle bondesamfunnet.

Varighet: 1 1/2time.
Klokkeslett 0930-1100 eller1100-1230.
Materialkostnad: Kr 20,- pr elev i tillegg til entré.
Metode: Elevaktivitet.

Gårdsliv på 50-tallet

Mange har hørt om traktoren Gråtass, men ikke alle vet hvor viktig den var for jordbruket. I Trøndelagstunet formidler vi livet på en bondegård i 1959. Her bor en familie med fire barn. Hvordan var deres hverdag? Hva drømte de om? Vi ser på hvordan ny teknologi forandret hvordan folk levde og hadde det, og snakker sammen om forskjeller og likheter før og nå. Vi besøker fjøset eller beitet og Annes lekestue. Til slutt lærer elevene en lek som var typisk på 50-tallet. Kanskje tar elevene med seg leken til sin egen skolegård?

Varighet: 45 min.                                                                                                                              Klokkeslett: Hver hele time.                                                                                                             Metode: Dialog og lek.

Naturopplevelser for alle

Hvorfor går vi på tur? Denne omvisningen tar elevene med på tur gjennom Friluftsmuseet og opp til turisthytta Hovinkoia. På veien stopper vi opp og opplever naturen sammen, gjennom dialog og spennende fortellinger av Peter Christen Asbjørnsen. I turisthytta kjenner vi koielukten og hører om hytteliv i Norge. Vi avslutter med båltenning og fortelling.


Varighet:45 min.                                                                                                                                Klokkeslett: Hver hele time.                                                                                                                                Metode:Dramapedagogikk​.