Grunnskoler

Norsk Folkemuseum tilbyr undervisning tilpasset de ulike trinnene i grunnskolen.