Grunnskoler

Norsk Folkemuseum tilbyr undervisning tilpasset de ulike trinnene i grunnskolen.

I år har vi valgt å ikke trykke brosjyren i papir. Last ned årets skolebrosjyre som pdf-dokument: