Grunnskoler

Norsk Folkemuseum tilbyr undervisning gjennom hele grunnskoleløpet.