8.-10. trinn

Ungdomsskoleelevene blir møtt med takhøyde og smittende engasjement. Omviserne formidler med genuin interesse, kunnskap og varierte formidlingsgrep. Mennesket i historien og historien i mennesket er det overordnede omdreiningspunktet - hver enkelt elev er en del av dette.

Varighet per omvisning hos oss: 45 min.​ Pris: 25,- per elev. Når: På hele klokkeslett, må forhåndsbestilles. Ta gjerne kontakt for spørsmål eller bestilling!

 • Tre ungdom drikker av vannfontenen i Gamlebyen
  1/8
 • 2/8
  Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum
 • Gamlebyen i Friluftsmuseet
  3/8
  Gamlebyen i Friluftsmuseet Foto: Norsk Folkemuseum
 • 4/8
 • 5/8
 • 6/8
 • Finnmark 20 mai 2019
  7/8
  Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum
 • Johannes gate 12
  8/8

Politikk og samfunnsliv

 • Husmannsminner
  Husmenn

1800-tallet betydde store forandringer på kort tid både innen politikk og samfunnsstruktur - helt inn i enkeltmenneskets liv. Vi tar turen innom den aller første Stortingssalen, og de nesten mirakuløse politiske begivenheter i 1814. Ny industriell teknologi og nye måter å arbeide på i landbruket forandrer livet og mulighetene for både unge og gamle  - i rasende fart. Med «Det store hamskiftet» følger også utvandring til Amerika, ny arbeiderklasse, og en voldsom vekst i byene. Omviseren tar elevene med til steder i Friluftsmuseet som  gjør det lettere for elevene å se dette for seg. 

Menneske og bomiljø

 • Fra Enerhaugen
  Utedo i bakgården Anne-LIse Reinsfelt, Norsk Folkemuseum

Hvor mange sov i samme seng? Skiftet folk undertøy? Hvilke sykdommer var vanlig? Har maten vært forskjellig fra bygd til by? Denne omvisningen handler om sosiale og helsemessige forhold. Med 2020-briller er det både rart, kleint og gøy å få vite masse om hygiene, boligforhold, kjønnsroller og sykdommer fra middelalderens Setesdal til 1800-tallets Kristiania. Vi sammenligner kjøkkenredskaper og matvaner over tid, og hvordan dette flyttet seg geografisk. Skjer forandringer på samme måte i dag?

Ung flørt

 • Kolorert studiofotografi av kvinne med brudedrakt og krone på hodet. Voss i Hordaland. 1899.
  Brudepyntet Solveig Lund / Norsk Folkemuseum

I omvisningen Ung flørt lurer omviseren inn flere sentrale deler ved samfunnsutviklingen på 1800-tallet. Forandringer som påvirket ungdommens omgangskrets, hvem de flørtet med, og ikke minst, hvem de giftet seg med. For unge i dag er det kanskje rart at fornuftsekteskap også har vært en del av norsk tradisjon. Eller at vi har drevet med sjekking i alle fall i 200 år, med lørdagskvelden som den beste sjekkedagen. Omvisningen fungerer godt sammen med Politikk og samfunnsliv -  eller som pustehull i en krevende skolehverdag.

Nasjonsbygging på 1800-tallet

 • Bergtrollet
  Typisk norsk? Morten Thyholt/Nix Forlag

Hvem og hva var vi etter 400 år i union med Danmark? Etter 1814 vokste behov for og arbeidet med å skape en egen nasjonal identitet. Gjennom malerkunst, politikk, arkitektur, språkutvikling, folkekunst og folkediktning ble identitetmarkørene for "det norske" skapt. Kjenner elevene seg igjen i dette, eller er det bare rart? Norsk Folkemuseum ble stiftet i 1894, som en viktig del av nasjonsbyggingen. Friluftsmuseet er derfor midt i blinken når elevene går på leting etter symboler på den norske identiteten - kanskje dere blir overrasket...

Veien mot velstand

 • Teak, TV og tenåringer → gutterommet
  Gutterommet på 60-tallet Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum

Velferdsstaten og det moderne Norge var nasjonalt prosjekt etter andre verdenskrig. Med mye bolignød og dårlig levestandard var det nok å ta tak i. Drømmekjøkkenet fra 1959 i Trøndelagstunet er fullt av ny teknologi - som nå passer på museum. Vi sammenligner med Enerhaugen, som ble sanert samme år, byttet ut med blokker for moderne mennesker. TV, teak og tenåringer preger 1965-leiligheten noen år senere. Etter omvisningen har elevene bedre peiling på hvordan velferdsstaten og det moderne Norge var i startgropa.

Finnmark

 • Finnmark på Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
  Finnmark på Norsk Folkemuseum. Astrid Santa, Norsk Folkemseum

Velkommen til en intens treningsøkt i historiebevissthet og perspektivmangfold. Harde fakta og dramatiske dilemmaer med stor nåtidsrelevans knyttes til krig, flukt, tap, identitet og veien videre. I gjenreisningshusene veksler omviser mellom miniforelesninger, samtaler og elevrefleksjon. Elevene tar standpunkt, og klassen oppmuntres til flerstemmighet. Autentiske filmklipp og sitater fra barn og ungdom som opplevde krigssonen nordpå speiler - dessverre - også verden i dag. Opplegget kan gå over tre kvarter eller halvannen time. 

 • På vei til det tyske transportskipet Karl Arp,
  1/7
  Petra og bestemoren Anna Malene med det de kunne bære med seg under tvangsevakueringen. Alt annet ble brent. Ukjent fotograf/ / Norges Hjemmefrontmuseum
 • Utstilling i fjøs
  2/7
  Utstillingen: Krigen. Tvangsevakuering. Flukt. Nedbrenning. Haakon Harris / Norsk Folkemuseum
 • Tysk soldathjelm.
  3/7
  Ingen andre steder i landet var det så mange tyske soldater som i Finnmark. Jon-Erik Faksvaag / Norsk Folkemuseum
 • Bombingen av Vadsø
  4/7
  Bombingen av Vadsø august 1944. Ukjent fotograf / Finnmark fylkesbibliotek
 • I kammerset
  5/7
  Symaskinen på kammerset ble gravd ned før tvangsevakueringa.
 • Verktøykasse NF.2019-0291
  6/7
  Verktøykassa ble gravd ned før tvangsevakueringa og brukt til å bygge nytt hjem på branntomta. Norsk Folkemuseum
 • Bygging
  7/7
  Bygging av gjenreisningshus etter andre verdenskrig. I privat eie.