8.-10. trinn

Ungdomsskoleelevene blir møtt med takhøyde og smittende engasjement. Mennesket i historien og historien i mennesket er det overordnede omdreiningspunktet - hver enkelt elev er en del av dette.

Varighet per omvisning: 45 min.​ Pris: 500,- per omvisning.  Når: På hele klokkeslett, må forhåndsbestilles. Antall: Maks 30 elever per omvisning.

Ta gjerne kontakt for spørsmål eller bestilling!

Kulturelt og etnisk mangfold

 • Finnmark på Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum (Foto/Photo)
  Finnmark på Norsk Folkemuseum. Astrid Santa, Norsk Folkemseum

Velkommen til en intens treningsøkt i historiebevissthet og perspektivmangfold med samisk, kvensk og norsk kultur som bakteppe.  I gjenreisningshusene fra Finnmark veksler omviser mellom miniforelesninger, samtaler og elevrefleksjon. Historiske fakta og dilemmaer med stor nåtidsrelevans knyttes til krig, flukt, tap, identitet og veien videre. Elevene tar standpunkt, og klassen oppmuntres til flerstemmighet. Sitater fra barn og ungdom som opplevde andre verdenskrig nordpå eller som internt fordrevne flyktninger speiler - dessverre - også verden i dag. Opplegget kan gå over tre kvarter eller utvides.

Politikk og samfunnsliv

 • Husmannsminner (Foto/Photo)
  Husmenn

1800-tallet betydde store forandringer på kort tid både innen politikk og samfunnsstruktur - helt inn i enkeltmenneskets liv. Vi tar turen innom den aller første Stortingssalen, og de nesten mirakuløse politiske begivenheter i 1814. Ny industriell teknologi og nye måter å arbeide på i landbruket forandrer livet og mulighetene for både unge og gamle  - i rasende fart. Med «Det store hamskiftet» følger også utvandring til Amerika, ny arbeiderklasse, og en voldsom vekst i byene. Omviseren tar elevene med til steder i Friluftsmuseet som  gjør det lettere for elevene å se dette for seg. 

Menneske og bomiljø

 • Fra Enerhaugen (Foto/Photo)
  Utedo i bakgården Anne-LIse Reinsfelt, Norsk Folkemuseum

Hvor mange sov i samme seng? Skiftet folk undertøy? Hvilke sykdommer var vanlig? Har maten vært forskjellig fra bygd til by? Denne omvisningen handler om sosiale og helsemessige forhold. Med 2020-briller er det både rart, kleint og gøy å få vite masse om hygiene, boligforhold, kjønnsroller og sykdommer fra middelalderens Setesdal til 1800-tallets Kristiania. Vi sammenligner kjøkkenredskaper og matvaner over tid, og hvordan dette flyttet seg geografisk. Skjer forandringer på samme måte i dag?

Ung flørt

 • Kolorert studiofotografi av kvinne med brudedrakt og krone på hodet. Voss i Hordaland. 1899. (Foto/Photo)
  Brudepyntet Solveig Lund / Norsk Folkemuseum

I omvisningen Ung flørt lurer omviseren inn flere sentrale deler ved samfunnsutviklingen på 1800-tallet. Forandringer som påvirket ungdommens omgangskrets, hvem de flørtet med, og ikke minst, hvem de giftet seg med. For unge i dag er det kanskje rart at fornuftsekteskap også har vært en del av norsk tradisjon. Eller at vi har drevet med sjekking i alle fall i 200 år, med lørdagskvelden som den beste sjekkedagen. Omvisningen fungerer godt sammen med Politikk og samfunnsliv -  eller som pustehull i en krevende skolehverdag.

Nasjonsbygging på 1800-tallet

 • Bergtrollet (Foto/Photo)
  Typisk norsk? Morten Thyholt/Nix Forlag

Hvem og hva var vi etter 400 år i union med Danmark? Etter 1814 vokste behovet for og arbeidet med å skape en egen nasjonal identitet. Gjennom malerkunst, politikk, arkitektur, språkutvikling, folkekunst og folkediktning ble identitetsmarkørene for "det norske" skapt. Kjenner elevene seg igjen i dette, eller er det bare rart? Norsk Folkemuseum ble stiftet i 1894, som en viktig del av nasjonsbyggingen. Friluftsmuseet er derfor midt i blinken når elevene går på leting etter symboler på den norske identiteten - kanskje dere blir overrasket...?