Hopp til hovedinnhold

Omvisninger for 8.-10. trinn

Ungdomsskoleelevene blir møtt med takhøyde og smittende engasjement. Mennesket i historien og historien i mennesket er det overordnede omdreiningspunktet - hver enkelt elev er en del av dette.

Skoleklasser uten omvisning har gratis inngang hele året.

Omvisninger

Varighet: 45 min. Pris:  Kr 500,- per omvisning. Antall: Max 30 elever. Når:  På hele klokkeslett. Må forhåndsbestilles. 

Ta kontakt for spørsmål eller bestilling: 

Stortingssalen på Norsk Folkemuseum

Politikk og samfunnsliv

Februar-november

1800-tallet betydde store forandringer på kort tid både innen politikk og samfunnsstruktur - helt inn i enkeltmenneskets liv. Vi tar turen innom den aller første Stortingssalen, og de nesten mirakuløse politiske begivenheter i 1814. Ny industriell teknologi og nye måter å arbeide på i landbruket forandrer livet og mulighetene for både unge og gamle  - i rasende fart. Med «Det store hamskiftet» følger også utvandring til Amerika, ny arbeiderklasse, og en voldsom vekst i byene. Omviseren tar elevene med til steder i Friluftsmuseet som  gjør det lettere for elevene å se dette for seg. 

Privatliv Hygiene sex og følelser i Setesdal i 1769

Menneske og bomiljø

Tilbys februar-november

Hvor mange sov i samme seng? Skiftet folk undertøy? Hvilke sykdommer var vanlig? Har maten vært forskjellig fra bygd til by? Denne omvisningen handler om sosiale og helsemessige forhold. Det er mye sprøtt om hygiene, boligforhold, kjønnsroller og sykdommer fra middelalderens Setesdal til 1800-tallets Kristiania. Vi sammenligner kjøkkenredskaper og matvaner over tid, og hvordan dette flyttet seg geografisk. Hvordan tenker elevene at slik forandringer skjer i dag?

Samisk fottøy. Skaller

Samisk liv og kultur

Februar-november

Klær, farger, språk, redskaper og religion er spennende innganger til samisk liv og kultur. Elevene blir kjent med samisk tradisjon og identitet fra sør til nord, og fra kyst til innland. Omviser vekker nysgjerrighet og formidler kunnskap om hvordan samiske kulturuttrykk og levekår har forandret seg - eller blitt forandret. Reindrift i dag og nomadelivet før knyttes til små og store vakre, hemmelighetsfulle og praktiske gjenstander. Omviseren snakker også med elevene om urfolksrettigheter og naturressurser, og om mangfoldet innen samisk identitet og tilhørighet i dag. 

Stavkirke fra Gol på Norsk Folkemuseum

Nasjonsbygging på 1800-tallet

Februar-november

Hvem og hva var vi etter 400 år i union med Danmark? Etter 1814 vokste behovet for og arbeidet med å skape en egen nasjonal identitet. Gjennom malerkunst, politikk, arkitektur, språkutvikling, folkekunst og folkediktning ble identitetsmarkørene for "det norske" skapt. Kjenner elevene seg igjen i dette, eller er det bare rart? Norsk Folkemuseum ble stiftet i 1894, som en viktig del av nasjonsbyggingen. Friluftsmuseet er derfor midt i blinken når elevene går på leting etter symboler på den norske identiteten - kanskje dere blir overrasket...?

To jenter står i døra og ønsker velkommen inn. Den ene holder et hjerte i hånden.

Kulturelt og etnisk mangfold

Februar-november

Velkommen til en intens treningsøkt i historiebevissthet og perspektivmangfold med samisk, kvensk og norsk kultur som bakteppe.  I gjenreisningshusene fra Finnmark veksler omviser mellom miniforelesninger, samtaler og elevrefleksjon. Historiske fakta og dilemmaer med stor nåtidsrelevans knyttes til krig, flukt, tap, identitet og veien videre. Elevene tar standpunkt, og klassen oppmuntres til flerstemmighet. Sitater fra barn og ungdom som opplevde andre verdenskrig nordpå eller som internt fordrevne flyktninger speiler - dessverre - også verden i dag. Opplegget kan gå over tre kvarter eller utvides.

To tunverter foran Snekkersmia

Ung flørt

April-september

I omvisningen Ung flørt lurer omviseren inn flere sentrale deler ved samfunnsutviklingen på 1800-tallet. Forandringer som påvirket ungdommens omgangskrets, hvem de flørtet med, og ikke minst, hvem de giftet seg med. For unge i dag er det kanskje rart at fornuftsekteskap også har vært en del av norsk tradisjon. Eller at vi har drevet med sjekking i alle fall i 200 år, med lørdagskvelden som den beste sjekkedagen. Omvisningen fungerer godt sammen med Politikk og samfunnsliv -  eller som pustehull i en krevende skolehverdag.