5.-7. trinn

Vi benytter oss av forskjellige metoder i vår undervisning, som muntlig fortelling, dialogbasert undervisning eller med elevaktivitet. Det er mange opplegg å velge mellom for alle trinnene, og vi tror at det her burde være noe for enhver smak. Vi er også behjelpelig med å tilpasse undervisningen deres ønsker.

En utflukt til Norsk Folkemuseum kan inngå i følgende kompetansemål:

  • Fortelle om hovedtrekk ved samfunnsutviklinga i Norge fra vikingtida til slutten av dansketida og gjøre nærmere rede for et sentralt tema i denne perioden.
  • Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetting og levevis.
  • Høre om mennesker som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt.
  • Gjøre rede for hovedtrekk ved samiske samfunn i dag.

Middelalderen

Middelalderen i norsk historie innledes med slaget på Stiklestad i år 1030 og strekker seg over 500 år. Dette er den katolske perioden i norsk historie. Folk la ut på strabasiøse pilegrimsferder til hellige steder. Svartedauden tok livet av omtrent halvparten av Norges befolkning, og samfunnet endret seg kraftig som følge av dette. Men hvordan levde middelaldermennesket? På Folkemuseet inviteres elevene inn i en årestue. Her fortelles det om familieliv og hverdag. På en bakketopp ruver Gol stavkirke. Elevene får leve seg inn i hvordan det var for middelaldermennesket å besøke det høyreiste kirkebygget, og reflektert over hvilken plass tro og folketro hadde.Så var det pilegrimene da. Hvor overnattet de når føttene var slitne og natten led på? Rett ved stavkirken ligger et soveloft fra ca. 1300. Vi forestiller oss at pilegrimene fikk en hvil før de igjen tok veien fatt.

Varighet: 45 min.
Klokkeslett: Hver hele time.
Metode: Dialog.

Dansketiden

Bli med på leting etter spor og hendelser fra dansketiden! Fra 1536 til 1814 var Norge i union med Danmark, og landet ble styrt av den danske kongen. Denne omvisningen tar elevene med til folkemuseets gamleby der vi bl.a. opplever hus og gateløp som ble bygget etter at kong Christian IV innførte murtvang i byen. På begynnelsen av 1700-tallet raser Den store nordiske krig. Vi tar turen til Telemarkstunet der elevene lærer å kjenne den dramatiske historien om Tinnemannen som sto opp mot danskekongens soldater og reiste til København for å tale sin sak for kongen. Så har vi kommet til 1800-tallet. Elevene inviteres inn i Norges første Stortingssal. Hvor møttes de og hvordan gikk det til når det første ekstraordinære Storting skulle samles høsten 1814?

Varighet: 45 min.
Klokkeslett: Hver hele time.
Metode: Dialog.

Samisk liv og kultur

Den 6. februar 2017 var det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble holdt i Trondheim. Omvisningen "Samisk liv og kultur" tar elevene med i den innholdsrike samiske utstillingen som viser samisk liv og samfunn i fortid og nåtid. Klær, språk, næringsgrunnlag og religion forteller mye om samenes plass i samfunnet før og nå.Hvordan påvirket forholdet til nasjonalstatene kulturen og levekårene til samene? Spennende og tankevekkende fortellinger står sentralt i formidlingen.  

Varighet: 45 min.
Klokkeslett: Hver hele time.
Metode: Dialog.

Gårdsliv før og nå

 Mange av husene i Friluftsmuseet vitner om en tid da folk flest i Norge bodde på bondegårder, og var nesten selvforsynt med alt de trengte av mat og tekstiler. I dag er det de færreste som har tilknytning til landbruksnæringen. Hvorfor har det blitt slik? Vi sammenligner livet på den gamle garden før industrialiseringen med livet i 1950-tallets Trøndelagstun. Vi ser på hvordan ny teknologi forandret levekårene og leveviset til folk og snakker sammen om forskjeller og likheter før og nå. Vi tar også turen innom fjøset eller beitet for å besøke dyra.

Varighet: 45 min.
Klokkeslett: Hver hele time.
Metode: Dialog.

Byggeskikk og arkitektur

I Norge har den hjemlige byggeskikken vært i tre, stav og laft. Husene har vært bygget med en solid kunnskap om materialvalg og byggeteknikk som har gått i arv i generasjoner. I Kristiania blir det 1624 innført murtvang og det blir forbudt å bygge hus i tre. Kongen befaler istedenfor at husene skal bygges i murstein eller «paa danske Maneer mellom Stænger muret med høie Tag». Husene vi bor i kommuniserer tanker og ideer om sosial status, livssyn, makt og tilhørighet, hvem vi er, og hvor vi hører hjemme. Vi besøker bygd og by og ser på forskjeller i byggemåte mellom den tradisjonsbundne byggeskikken i landsbygda og den europeiskinspirerte arkitekturen som kun overklassen i byen hadde råd til. Vi ser på endringer i tid, og ser at det er en sammenheng mellom valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon.

Varighet: 45 min.
Klokkeslett: Hver hele time.
Metode: Dialog.

Den store lefsebaksten

Det lukter vidunderlig når elevene steker lefser på Folkemuseet. En god gammel tradisjon er at gjester skal bys det beste man har å spise. I undervisningsrommene i Trøndelagstunet, en gård fra 1950-tallet, baker elevene god gammeldags festlefse. Elevene lærer å bruke bakstefløy når de steker lefsene på takka. Turen går også til et hus fra Hordaland som er rikt dekorert med kroting. Her lærer elevene om hvordan man forberedte hjemmet til høytidelige anledninger, og opplever hvordan det kunne være å bli tatt imot som gjest på 1700-tallet. Til slutt nytes varme lefser i godt lag i Trøndelagstunet. Gi beskjed om matallergier på forhånd.

Varighet: 1 1/2 time

Klokkeslett: Kl. 09:30-11:00 eller 11:00-12:30

Materialkostnad: kr. 20,- per elev i tillegg til entrè

Metode: Elevaktivitet.