Publikumsseksjonen

Besøkssenter, utstillingsvakter og Gjestestuene.

Anna Nafstad

Arrangementmedarbeider

Gjestestuene

Anne Husbyn

Ansvarlig for Gjestestuene

Besøkssenteret

Frances Robertson

Rådgiver Butikk og besøkssenter

Bente Bergsjordet

Medarbeider i Besøkssenteret

Bjarne Liland

Medarbeider i Besøkssenteret

Isabelle Maroy

Medarbeider i Besøkssenteret

Kristina Brembach Furuvang

Medarbeider i Besøkssenteret

Lisa Mari Aas

Medarbeider i Besøkssenteret

Utstillingsvakter