Hopp til hovedinnhold

Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Stiftelsen Norsk Folkemuseum er Norges største kulturhistoriske museum, og har et nasjonalt mandat. Vi skal forvalte og formidle kulturarv fra hele landet og alle deler av samfunnet vårt.

For å utnytte kompetansen vår best mulig er vi organisert med fellesavdelinger for forskning, administrasjon, forvaltning og kommersiell virksomhet. Ansvaret for formidling og publikumskontakt ligger hos de enkelte besøksstedene.

Arbeidet i stiftelsen bygger på tre søyler: kunnskap, mangfold og bærekraft.  Museene skal være en kilde til kunnskap og glede for alle, og vi arbeider sammen for at kunnskapen vår skal bidra til et bedre samfunn. Stiftelsen jobber planmessig med mangfold og inkludering, både gjennom utvikling av organisasjonen og i det utadrettede publikumsarbeidet. Vi arbeider etter FNs bærekraftsmål og alle museene i stiftelsen er miljøtårn- sertifisert.

Stiftelsen Norsk Folkemuseum har en årlig omsetning på ca. 300 millioner kroner og har rundt 230 årsverk. Årlig besøker rundt 400.000 mennesker museene og besøksstedene våre.

Stiftelsen får årlig tilskudd fra Kulturdepartementet.

Organisering

Organisering av stiftelsen Norsk Folkemuseum

Direktør: Nina Refseth

Museer og besøkssteder

 • Norsk Folkemuseum, leder: Tove Wefald Pedersen
 • Ibsen Museum & Teater, leder: Nina Refseth
 • Bogstad Gård, leder: Martin Biehl
 • Eidsvoll 1814, leder: Bård Frydenlund 
 • Norsk Maritimt Museum, leder: Elisabeth Koren

Fellesavdelinger:

 • Forsknings- og utviklingsavdelingen, leder: Sven Ahrens

 • Forvaltningsavdelingen, leder: Frederikke Bang Lysgård

 • Administrasjons- og driftsavdelingen, leder: Elisabeth Grændsen

 • Bygdø Kongsgård, leder: Jan Tore Sørsdal

 • Kommersiell avdeling, leder: Gitte Skilbred

Stiftelsen Norsk Folkemuseums styre

Stiftelsen Norsk Folkemuseums styre består av åtte medlemmer, hvorav fire er oppnevnt av Kulturdepartementet.

 • Olemic Thommessen, styreleder
 • Helge Jordheim
 • Harald Hilsen
 • Christine Hætta
 • Ellen Monica Mørch
 • Benedicte Rustad
 • Rina Sunder
 • Terje C. Glørsen

Varamedlemmer

 • Aslak Aslaksen
 • Dag Rorgemoen
 • Anja Hysvær Langgåt
 • Bengt Olof Malm
 • Charlotte Melsom
 • Lisa Dunfjeld-Aagård

Midlertidig forskningsutvalg

 • Bård Frydenlund, Eidsvoll 1814, leder
 • Siv Ringdal, Norsk Folkemusuem
 • Sven Ahrens, Norsk Maritimt Museum
 • Audun Kjus, dokumentasjonsavdelingen
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1