Hopp til hovedinnhold

Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Stiftelsen Norsk Folkemuseum er Norges største kulturhistoriske museum, og har et nasjonalt mandat. Vi skal forvalte og formidle kulturarv fra hele landet og alle deler av samfunnet vårt.

For å utnytte kompetansen vår best mulig er vi organisert med fellesavdelinger for forskning, administrasjon, forvaltning og kommersiell virksomhet. Ansvaret for formidling og publikumskontakt ligger hos de enkelte besøksstedene.

Arbeidet i stiftelsen bygger på tre søyler: kunnskap, mangfold og bærekraft.  Museene skal være en kilde til kunnskap og glede for alle, og vi arbeider sammen for at kunnskapen vår skal bidra til et bedre samfunn. Stiftelsen jobber planmessig med mangfold og inkludering, både gjennom utvikling av organisasjonen og i det utadrettede publikumsarbeidet. Vi arbeider etter FNs bærekraftsmål og alle museene i stiftelsen er miljøtårn- sertifisert.

Stiftelsen Norsk Folkemuseum har en årlig omsetning på ca. 300 millioner kroner og har rundt 230 årsverk. Årlig besøker rundt 400.000 mennesker museene og besøksstedene våre.

Stiftelsen får årlig tilskudd fra Kulturdepartementet.

Organisering

Organisering av stiftelsen Norsk Folkemuseum

Direktør: Nina Refseth

Museer og besøkssteder

 • Norsk Folkemuseum, leder: Tove Wefald Pedersen
 • Ibsen Museum & Teater, leder: Nina Refseth
 • Bogstad Gård, leder: Martin Biehl
 • Eidsvoll 1814, leder: Bård Frydenlund 
 • Norsk Maritimt Museum, leder: Elisabeth Koren

Fellesavdelinger:

 • Forsknings- og utviklingsavdelingen, leder: Sven Ahrens

 • Forvaltningsavdelingen, leder: Frederikke Bang Lysgård

 • Administrasjons- og driftsavdelingen, leder: Elisabeth Grændsen

 • Bygdø Kongsgård, leder: Jan Tore Sørsdal

 • Kommersiell avdeling, leder: Gitte Skilbred

Stiftelsen Norsk Folkemuseums styre

Stiftelsen Norsk Folkemuseums styre består av åtte medlemmer, hvorav fire er oppnevnt av Kulturdepartementet.

 • Olemic Thommessen, styreleder
 • Helge Jordheim
 • Harald Hilsen
 • Christine Hætta
 • Ellen Monica Mørch
 • Benedicte Rustad
 • Rina Sunder
 • Terje C. Glørsen

Varamedlemmer

 • Aslak Aslaksen
 • Dag Rorgemoen
 • Anja Hysvær Langgåt
 • Bengt Olof Malm
 • Charlotte Melsom
 • Lisa Dunfjeld-Aagård

Midlertidig forskningsutvalg

 • Bård Frydenlund, Eidsvoll 1814, leder
 • Siv Ringdal, Norsk Folkemusuem
 • Sven Ahrens, Norsk Maritimt Museum
 • Audun Kjus, dokumentasjonsavdelingen

Forskningstemaer i Stiftelsen Norsk Folkemuseum 2024-2026

Hovedkategorier med eksempler i parentes. Dette er smakebiter av hva stiftelsens forskere arbeider med, for mer detaljerte og bindende planer, se den enkeltes individuelle forskningsplan. 

 • Båtens kulturhistorie (eks. båtbygging, teknologi) 
 • Havnenes kulturhistorie (eks. havn og uthavn i middelalder og nyere tid, Utvikling og bruk av Oslo havn i middelalder og nyere tid) 
 • Kulturlandskap under vann (eks. forlis og vraksteder som kunnskapskilder, steinalder under vann, battlefield archaeology) 
 • Arkeologisk metodeutvikling og konservering (eks. registreringsmetoder, feltdokumentasjon, konservering av våtfunn) 
 • Maritim kulturhistorie (eks. kystsamfunn på 1800-tallet, fiske og fangst i sjø og vassdrag, Norge og global sjøhandel i ulike historiske perioder, skipsbyggingens industrielle historie i Norge)
 • Fotohistorie (eks. dagliglivets fotografiske praksiser, fotografiske virksomheter og fotobransjen/fotolaboratoriebransjen)
 • Materiell- og immateriell kulturarv (eks. hår som materielt og kulturelt fenomen, kolonialhistorie, -drift og –liv, Gol stavkirkes historie, forholdet mellom forvaltning av objekter og kunnskap er i endring)
 • Boskikk og historiske interiører (eks. “OBOS-gården – Wessels gate 15”)
 • Tekstiler og drakt i Norge (eks. dåpsklær, folkelig motedrakt)
 • Demokrati og nasjonsbygging i Norge (eks. grunnlovshistorie, nasjonalmonument, demokratisk utvikling i Norge)
 • Herregårder (f. eks. maktstudier og sosialhistorie, borgerskap og embetsstand, Bygdø Kongsgårds historie, tjenerskapshistorie)
 • Samisk kulturhistorie 
 • Livets og årets høytider (eks. død og begravelse)Dagliglivets kulturelle praksiser (eks. digital tradisjonsoverføring, barns lek)
 • Kjønn (eks. skeiv kulturhistorie)
 • Transnasjonalitet og migrasjon, særlig til og fra de nordiske landene (eks. migrasjon og migranter i friluftsmuseet og samlingene; mangfoldige matkulturer; dagligliv, høytid og fest blant migranter i Nord-Amerika) 
 • Museologi og metodeutvikling (eks. museumshistorie, folkeforskning, Ibsen i museets samlinger)
 • Livsverden, tro og forestilling (eks. forestillinger om fremtiden, møter med overnaturlige vesener, tidsopplevelser under koronapandemien)
 • Byggeskikk og arkitektur mellom tradisjon og teknisk forskrift (eks. nybygg basert på tradisjonelle konstruksjoner og ombruksmaterialer i møte med byggebransjens preaksepterte løsninger, Eidsvollsbygningens bygnings- og restaureringshistorie)
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1