Hopp til hovedinnhold

By og Bygd 44: 2012

Gamle samlinger i nytt lys

Redaktører:; Inger Jensen og Karl Telste

Folkekunst utgjør en viktig del av Norsk Folkemuseums samlinger. Siden Harry Fett fra 1901 startet å ordne samlingen og gjorde sine første undersøkelser, har folkekunst vært gjenstand for forskning ved museet. Folkekunstsamlingen er en utømmelig kilde til kunnskap om fortida, og en hver tid aktualiserer denne samlingen på nye måter.

Artiklene i denne utgaven av By og bygd bringer bokstavelig talt ulike typer gjenstander fram i nytt lys, og forteller også historien om hvordan Folkemuseets samling ble til i konkurranse med Nordiska museet. Forskningsinnsatsen til tidligere medarbeidere så vel som yngre forskere viser at samlingene stadig inspirer til å stille nye spørsmål og søke utfordringer.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1