By og Bygd 39: 2006

Kunnskapssamtaler

Redaktører: Anne Moestue og Ann Helene Bolstad Skjelbred

  • By og bygd 39
    Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
Hvordan skal man intervjue i felten? Hva slags materiale finner vi i arkivene til Norsk etnologisk gransking (NEG) og hvordan kan det brukes? Hva gjør et museum med fotoarkivene sine i personvernets tidsalder? NEG dokumenterer hverdagens kultur og praksis ved hjelp av spørrelister, samtaler med seg selv, med NEGs ansatte og med ukjente forskere i samtid og framtid.

Innhold