Bensinstasjon fra Holmestrand Jern - og Farvehandel – kopi

Bensinstasjonen ble bygd i betong i 1920-årenes nyklassististiske arkitekturstil og solgte bensin til trafikantene på en av Norges viktigste hovedveier. Bygningen er rekonstruert på museet etter originaltegningen, og er av samme type som svært mange bensinstasjoner fra den tiden.
Bygningsnummer 230

  • Bensinstasjonen
    1/1
    Anne Husbyn

Bensinstasjonen ble oppført på Norsk Folkemuseum i 1993.