Takk til alle bidragsytere

Norsk Folkemuseum takker aller bidragsytere til Bybygg og utstillingene

Many thanks to our donors for supporting the restauration of the building and the exhibitions

 • (Foto/Photo)
 • Marianne og Johan Andresen / Ferd
 • Norsk Folkemuseums Venner
 • Stiftelsen Sat Sapienti
 • Randi Maries Johannessens fond
 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Nipa
 • Canica
 • Bergesenstiftelsen
 • Lucy Høegh Stiftelse
 • Nina Seeberg
 • Kulturdepartementet
 • Stiftelsen UNI
 • LKC

Prosjektet er gjennomført av Norsk Folkemuseum i samarbeid med eksterne

The project has been carried out by Norsk Folkemuseum in collaboration with external parties​

 • Prosjektansvarlig / Project responsibility: ​Arkitekt / Architect Cecilie Thue​
 • Prosjektleder innhold / Project manager content: ​Kulturhistoriker / Cultural historian Erika Ravne Scott
 • Utstillingsprodusent / Exhibition producer: Mette Opsal
 • Arkitekt / Architect: Niels Marius Askim, Askim Lantto arkitekter MNAL AS
 • Prosjektleder rehabilitering / Project manager rehabilitation: Frode Storløkken, Metier OEC AS

Fullstendig liste over interne medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere kommer.