Slik vil vi bo – 1935

«Evelyn Berg» er en moderne kvinne, med moderne ideer om hvordan hjemmet skal innredes. Boligen ble pusset opp tidlig på 1930-tallet etter funksjonalistiske idealer, men drømmen om store vinduer hvor sollyset strømmer inn kunne ikke oppfylles i denne leiligheten.

  • Stua i «Slik vil vi bo – 1935»
    1/1
    Cocktails er servert i Evelyns stue, 1935 Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Det er en tid med motsetninger – politisk, sosialt og kulturelt.
Det er begynnelsen på den sosialdemokratiske æraen i Norge,
men fascismen og nazismen er på frammarsj i Europa.

Det er fortsatt «de harde tredveåra» med kriser, arbeidsløshet og bolignød,  men det er håp om en bedre framtid.

Det er en tid for tro på frigjøring og framskritt, men også frykt for moralens forfall, en tid for kulturradikalisme og for kulturkonservatisme, en tid for rasjonalitet og mystisisme. Det er både psykoanalysens og Oxford-bevegelsens tid.