De tyske soldatene

Sporene etter soldater ser vi som rusten piggtråd i multemyra på vidda, i sammenraste kanonstillinger på storslåtte utsiktspunkt over fjorden, som mosegrodde potteskår i furuskogen der feltsykehuset lå. Veier og flyplasser er uløselig knyttet til krigens teknologi – og til menneskers lidelse.

  • Tysk soldathjelm.
    Tysk soldathjelm. Jon-Erik Faksvaag / Norsk Folkemuseum

Tidsvitnene og krigsveteranene fra krigen blir færre. Bare de yngste Wehrmacht-soldatene som var i NordTroms og Finnmark lever ennå med sine minner. De fleste kom fra Tyskland og Østerrike.

Hvem var de? Propagandafotografer tok bilder og gjorde filmopptak. Strategier og ordrer fra Berlin er dokumentert, men også soldatenes hverdag og forholdene ved fronten og på feltsykehusene. Mennesket bak uniformen kommer fram i private fotografier, personlige brev, tegninger og dagbøker. Med fasinasjon eller angst formidles fremmede og øde landskap ved «Arsch der Welt» – verdens ende. Én soldat beskriver det som «en uvirkelig virkelighet». Midnattssolen forbannes eller beundres. Reindriftsamenes livsmestring i arktisk vinter imponerer. 

Soldaten: Fra den nådeløst brutale, til vettskremt sønn som kjempet for dem hjemme og for landet sitt. Han som utførte ordre han aldri hadde forestilt seg. Det finnes eksempler på desertører som blir skutt, og på lokalbefolkning som prøver å hjelpe. 

Krig lager synlige og usynlige spor eller arr i enkeltmennesker og slekter – på tvers av landegrenser. Mye glemmes eller fortrenges når livet må gå videre. Oppgjør og forsoning har foregått på mange plan over lang tid. Denne arven har også mange soldater ønsket å gi videre.