Den brente jord…

Høsten 1944 ble høydramatisk. Sovjet fikk overtaket i krigen, og både Tyskland og Finland var under sterkt press. Finland inngikk våpenhvile med Sovjet. Tyskland og Finland hadde vært alliert, men ble nå fiender. Tyske soldater skulle trekkes ut av Finland gjennom Finnmark og Nord-Troms. På russisk side forberedte 130 000 soldater fra Den røde armé ved Litzafronten nær Murmansk seg på å frigjøre eget område, og sikre dette ved å innta Kirkenes og vestover fram til Tanaelva. Konfrontert med denne overmakten hastet det for den tyske militærmakten å trekke seg tilbake. Tilbaketrekningen av det enorme antallet Wehrmacht-soldater og tusenvis av utsultede krigsfanger foregikk på samme dårlig utbygde veinett.

I oktober 1944 kom ordren direkte fra Hitler: Hele sivilbefolkningen – over 70 000 barn, unge, gamle og syke – skulle evakueres med tvang. Førerordren avsluttet slik: «Medlidenhet med befolkningen er ikke på sin plass». For å forsinke fremrykkingen av de russiske troppene tok den tyske militærmakten i bruk «den brente jords taktikk». Nær all bygningsmasse og infrastruktur i de norske områdene nord og øst for forsvarslinjen Lyngen i Nord-Troms ble utslettet. Mange opplevde ødeleggelsene på nært hold. 

Dette ble satt i brann eller sprengt: 

  • 12 000 hjem for 50 000 mennesker. 4700 fjøs og uthus. 
  • 150 skoler. 27 kirker med 15 prestegårder. 21 sykehus og pleiehjem. 
  • 500 større og mindre industribedrifter. 200 fiskebruk. 53 hoteller og gjestgiverier. 350 broer. 180 fyrstasjoner. 22 000 telegrafstolper. 430 000 meter luftledning og kabel. 
  • 1066 elektriske motorer. 118 elektrisitetsverk. 12 telefonstasjoner. 11 telegrafstasjoner. 
  • 350 motorbåter. Flere tusen robåter og små og store kaianlegg.

Alle husdyr skulle slaktes. Finnmark var nå minelagt med nær 100 000 miner på hav og land.

  • Mokkaserviset, som var oppbevart i et skap i første etasje i huset på handelsstedet Brattholmen, havnet i jordkjelleren når golvet raste sammen. Noen få deler av dette var fremdeles hele da familien kom tilbake.
    1/1
    Mokkaserviset, som var oppbevart i et skap i første etasje i huset på handelsstedet Brattholmen, havnet i jordkjelleren når golvet raste sammen. Noen få deler av dette var fremdeles hele da familien kom tilbake. Norsk Folkemuseum