Gjenbruk av materialer

Da folk kom tilbake til Finnmark etter krigen var det stor materialknapphet. Flyplassplank fra rullebanen på Banak flyplass og annet som tyskerne hadde etterlatt seg i Porsanger, ble viktige byggematerialer i gjenreisningen.

  • Flyplassplank
    1/1
    Flyplassplank fra rullebanen på Banak lufthavn, ble senere brukt til å bygge en låve i Leirpollen i Porsanger. Låven ble bygd av Josva Johnsen og hans familie.
  • Bombekasse
    1/1
    Del av tysk bombekasse. Har inneholdt en 250 kilos tykkvegget splintbombe. Etter krigen brukt til å bygge provisorium på Stangnes i Porsanger.